M44G

1028 tekstów – auto­rem jest M44G.

Droga Pani

Cześć dziew­czy­no, kobieto?
Przep­raszam Dro­ga Pa­ni
Dzień Dob­ry, ser­decznie witam

Zmieniłaś mnie, nie zmieniam się
I choć już nie będę mężczyzną
Przy bo­ku Twym, nie śnisz o tym?

Wiem, nie zniżysz się do po­ziomu mego
Czy nie byłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 19:48

"Ot­warte ser­ca na ludzkie cier­pienie, krwa­wią niez­mier­nie"- ( pa­raf­ra­za)

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2018, 09:35

W życiu są wy­soce ważne ce­le, ta­kie jak złożenie w małą kos­teczkę alu­miniowej fo­lij­ki po zjedzo­nej cze­koladzie.

Odtwórz  

myśl • 14 października 2018, 16:56

Sam na sam

Sam w samotności
Sa­mot­ność zabawiam
Sam w samotności
Z sa­mot­nością rozmawiam

Sam w samotności
Sa­mot­ność do snu kołyszę
Sam w samotności
Z sa­mot­nością słucham ciszę

Sam w samotności
Sa­mot­ność wy­zywam od złego
Sam w samotności
Aby zos­ta­wiła mnie samego!!!

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 października 2018, 13:16

HEY KOCHANA

HEY HEY HEY

Oj Ka­sieńka Ka­sieńka od ra­na szlocha
Czy Ja­sieńko Ja­sieńko, ją jeszcze kocha?

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2

A Ka­sieńka na to, uka­zała rąbka spódnicy
Po­bieg­li ra­zem do ciem­nej piw­ni­cy

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2
HEY

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 października 2018, 18:21

Szraiku

Wyp­rze­dasz lata
Za­ciera pan­na ręce
Liść w butelce

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 października 2018, 18:03

__________

Jak to nak­reślić, jak ukazać?
Ja­ki kieru­nek, jaką drogę wskazać?
Jak wytłumaczyć w samotności?
Gdy jes­teś sam, że ta­ki chcesz być?

Gdy w sa­mot­ności prze­kazać nie możesz
Chcesz być z kimś, po to, aby być sam

Ob­raz niekompletny, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 14:36

Cza­sami jest w Nas ty­le sił, że star­czy tyl­ko na ot­warcie paczki ze żel­ka­mi.

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 września 2018, 16:19

W jas­ności ducha brak ciem­nych kątów na sza­re ta­jem­ni­ce umysłu.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 września 2018, 10:56

W ciem­ności umysłu skry­wany mrok ta­jem­ni­cy ducha.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2018, 16:51
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 14:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 08:52M44G sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi,tak bar­dzo chce [...]

11 listopada 2018, 05:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Droga Pa­ni

10 listopada 2018, 19:48M44G do­dał no­wy tek­st Droga Pa­ni

10 listopada 2018, 15:57M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 listopada 2018, 18:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

27 października 2018, 18:55M44G wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

22 października 2018, 09:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Myśl jest myślą jak [...]

20 października 2018, 17:36M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 października 2018, 17:35M44G sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]