M44G

939 tekstów – auto­rem jest M44G.

Język wszystkich języków.

Były ta­kie cza­sy,
Że kółka na piasku
Były też zamki

Były mgły i dymy
Nad wodą i My

Autos­tra­da i winda
I niebo­siężne schody
By­li całko­wicie przemoczeni
I nie prze­makal­ni i niestrudzeni
I Miłość pier­wsza na ziemi
I księżyc, co Nas [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 marca 2017, 20:04

Długi wiersz o tęsknocie.

Szu­mi win­da pośród pięter
Dziś lis­to­nosz roz­no­si rentę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 marca 2017, 23:05

An­gli­cy so­bie kul­tu­ral­nie wyszli po an­giel­sku, a NAS kul­tu­ral­nie Wy­pier... za to że nie pot­ra­fimy się wspólnie ba­wić tyl­ko ciągle się ob­rażamy i biega­my do Oj­ca Chrzes­tne­go na skargę.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 marca 2017, 18:15

List: Beata i Wincenty

Odtwórz

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz prze­de wszys­tkim, świeże i puszys­te, no i z różą.

Cieka­wie było, lecz mnie to nie zdzi­wiło, że pa­dało, wręcz lało.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 5 marca 2017, 15:29

Sucedió.

Marzyłaś z całych sił
Aby On z Tobą był

Lecz zły los zaśmiała się
Pogrążając w smut­ku Cię

Wszys­tkie dni były koszmarem
A w no­ce pożeg­nałaś się ze snem

Czułaś się jak zgniła ogryzka
Połówek jabłka, które nie połączy się

Obok niego chciałaś być aniołem
A zos­tałaś dzieg­ciem w miodzie
Które­go już nikt nie chce
Diament waszej Miłości stał się popiołem

To stało się szybciej
Niż to w czerwcu
Nad­chodzi świt
Miał być ktoś

A jest nikt!

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 lutego 2017, 21:22

Bądźmy słodkością

Prze­mijasz mi­jasz czas
Za­pomi­nasz o sobie
Nie wiesz, co było
I co będzie

Dzień przemija
Nad­chodzi noc
Pot­rzeb­na Tobie
Życiowa moc

Miłości odrobina
Od­ro­binę szczęścia
W chwi­lach smutku
Ser­co­wego stukotu

De­cyz­ja Twa
Myślą mą
Połączy Nas
Czułością swą

Poczuj­my uniesienia nutę
Za­bij­my dep­resję i smutek
Bądźmy dla siebie słod­kością
Wy­pełnij­my ser­ca płynną Miłością

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2017, 23:39

Wiersz o Miło…

Na ciem­nej drodze
Co się bez końca wije
Lecz pro­wadzi do otchłani
Wiel­kie smut­ki, w ów krainie

To jest miasteczko
Nie skończo­nych wierszy
Wier­szy o Miłości
Niedo­pisa­ne utwory

W cza­sie zatrzymane
Wier­sz zaczęty, lecz zraniony
Tek­st Miłos­ny niedokończony
Niedo­bity led­wo żywy

Pub­licznie nieodkryty
Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lutego 2017, 15:33

List: Szlaban na lesie, czyli od 30 września, po 30 maja.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Myśleć, czy­tać, pi­sać, ob­serwo­wać, mówić, słuchać, MIL­CZEĆ i ma­lować.
Być wewnętrznie wy­nurzo­nym i zewnętrznie za­nurzo­ny, być umyślnie
 [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2017, 16:51

List: Czasami wciskam literę „B”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Dziś tak bar­dziej krótko. Lecz może następny będzie prędzej.

Odtwórz

„ Jest nadzieja, choć cały czas jeszcze drętwieją ręce.”- od­po­wiadasz mi w [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 18:05

Nieomyl­ni zbierają garści ka­mieni cho­wając je do kie­sze­ni, aby być zaw­sze gotów do rzu­tu, lecz ciężar ten spo­wal­nia ich.

Po­pełniaj lek­kie błędy, aby poz­być się ob­ciążenia.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2017, 12:45

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 22:18M44G sko­men­to­wał tek­st Czyj to cy­tat?

dzisiaj, 22:08M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

przedwczoraj, 22:04M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 marca 2017, 23:06M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 marca 2017, 21:06M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 marca 2017, 21:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 marca 2017, 19:35M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 marca 2017, 18:57M44G sko­men­to­wał tek­st Panie X  Chy­ba przyszła [...]

17 marca 2017, 22:04M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 marca 2017, 21:16M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tęskno­cie.