M44G

934 teksty – auto­rem jest M44G.

Bądźmy słodkością

Prze­mijasz mi­jasz czas
Za­pomi­nasz o sobie
Nie wiesz, co było
I co będzie

Dzień przemija
Nad­chodzi noc
Pot­rzeb­na Tobie
Życiowa moc

Miłości odrobina
Od­ro­binę szczęścia
W chwi­lach smutku
Ser­co­wego stukotu

De­cyz­ja Twa
Myślą mą
Połączy Nas
Czułością swą

Poczuj­my uniesienia nutę
Za­bij­my dep­resję i smutek
Bądźmy dla siebie słod­kością
Wy­pełnij­my ser­ca płynną Miłością

Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 23:39

Wiersz o Miło…

Na ciem­nej drodze
Co się bez końca wije
Lecz pro­wadzi do otchłani
Wiel­kie smut­ki, w ów krainie

To jest miasteczko
Nie skończo­nych wierszy
Wier­szy o Miłości
Niedo­pisa­ne utwory

W cza­sie zatrzymane
Wier­sz zaczęty, lecz zraniony
Tek­st Miłos­ny niedokończony
Niedo­bity led­wo żywy

Pub­licznie nieodkryty
Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lutego 2017, 15:33

List: Szlaban na lesie, czyli od 30 września, po 30 maja.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Myśleć, czy­tać, pi­sać, ob­serwo­wać, mówić, słuchać, MIL­CZEĆ i ma­lować.
Być wewnętrznie wy­nurzo­nym i zewnętrznie za­nurzo­ny, być umyślnie
 [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2017, 16:51

List: Czasami wciskam literę „B”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Dziś tak bar­dziej krótko. Lecz może następny będzie prędzej.

Odtwórz

„ Jest nadzieja, choć cały czas jeszcze drętwieją ręce.”- od­po­wiadasz mi w [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 18:05

Nieomyl­ni zbierają garści ka­mieni cho­wając je do kie­sze­ni, aby być zaw­sze gotów do rzu­tu, lecz ciężar ten spo­wal­nia ich.

Po­pełniaj lek­kie błędy, aby poz­być się ob­ciążenia.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2017, 12:45

Prob­lem?

Ja­ki problem?

Zwal­cz prob­lem nie wal­cząc z nim.

To do­piero jest prob­lem.

Masz ja­kiś problem!?

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 lutego 2017, 15:40

Są i ta­kie scho­dy na których to męczysz się na­wet schodząc.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 15:52

Cza­sami mi­mo niechęci war­to pomóc wnieść wózek dziecięcy do auto­busu, niż tyl­ko sie­dzieć i czy­tać klep­sydry.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 stycznia 2017, 16:18

List: Lawenda w szafie.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Chciałabyś „C”, lecz w tej skar­bonce tyl­ko „A” można zmieścić- od­po­wiadasz mi zawile.

Roz­ra­dowa­ny jes­tem z te­go, że co­raz łat­wiej, o [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 14:42

Łeb jak sklep

Sprze­dam mózg mało używany
Niedużo książek ma przeczytanych
Pus­ty mózg, bez wy­razu, wręcz biały
Mózg z pier­wszej ręki, trochę stuknięty
Cza­sami roz­ba­wiony, smut­ny i zamknięty
Mózg z nis­kiej półki, obok re­gału politycznego
Proszę ku­pować można z nim zro­bić coś wspaniałego

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 stycznia 2017, 16:38

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 09:39M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:19M44G sko­men­to­wał tek­st Ludzie

wczoraj, 23:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:42M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 23:02M44G sko­men­to­wał tek­st Poezja bez ry­mu jest [...]

przedwczoraj, 22:42M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:39M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:31M44G sko­men­to­wał tek­st Poezja bez ry­mu jest [...]

przedwczoraj, 22:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:25M44G sko­men­to­wał tek­st Poezja bez ry­mu jest [...]