M44G, teksty z czerwca 2014 roku

15 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Blizna na duszy.

Prze­minęła obiet­ni­ca
W zapomnienie
Lecz nie straciła
Na war­tości swej

I choć z czasem
Bliz­na blednie
To o bólu
Przypomina

I to tak jest
Gdy ktoś
O Nas pamięta
A o obiet­ni­cy zapomina

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 czerwca 2014, 21:11

List: Co mam wszamać?

Czy­li nie wiem co mam wsza­mać czy bułkie z gzi­kiem czy sznyt­ke z gzi­kem a może sznit­ke ze szpe­kiem i bułkie z gziką?

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 25 czerwca 2014, 18:12

Szczęście jedzie do Nas po­ciągiem, długo, wol­no z opóźnieniami i przys­tanka­mi cza­sami na­wet z prze­siadką, a gdy już do­jeżdża do właści­wej stac­ji, na której to cze­kamy na nie, to oka­zuje się, że jechało na gapę i przy­jeżdża z man­da­tem do opłace­nia.

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 czerwca 2014, 21:38

Dwie praw­dy są jak je­den ołówek z gumką do ma­zania przełama­ny dokład­nie na pół, obyd­wie połówki można zaos­trzyć i obyd­wiema coś do­ryso­wać się da, lecz tyl­ko jedną połówką da się zma­zać.

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 czerwca 2014, 20:36

„Nikt się nie dra­pię, jak nic nie swędzi.”

( czy­li wykład o Pe­symis­tycznym Op­ty­miz­mie.)



Pe­symizm jest od­wrot­nością op­ty­miz­mu. A gówno praw­da, op­ty­mizm zaw­sze będzie góro­wał nad pe­symiz­mem, pe­symizm jest siłą burzącą i niszczącą, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 czerwca 2014, 14:54

"oria uż wno niana."

Pew­ne­go ra­zu, pe­wien ptak
O imieniu Mateusz,
A dokład­nie to szpak
Nie mógł w no­cy spo­koj­nie spać
Po­nieważ gu­zika mu­siał poszukać
Pe­wien Adaś mu pomagał
Lecz, żaden gu­zik się nie nadał
Aż tu pew­ne­go razu
Jak z zacza­rowa­nego obrazu
Pe­wien Kleks za­mienił się
W ów gu­zik i znów
Wy­puścić Ma­teusz mógł
Całe słowa z ludzkich ust.

In­spi­rac­ja lek­turą szkolną.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 czerwca 2014, 00:01

Łzy zimne.

Pa­dają po­woli promienie
Miłości i ciepła tchnienie
Za­tapiają się one
W łzy zim­ne i słone

Roz­cze­piając miłość
Na tęczę uczu­cia
Wiarę, nadzieję

Zaz­drość i złość
Dob­roć i współczucie
Pa­mięć i za­pom­nienie

Ciała niespokojność
Ser­ca rozchwianie
Ta­kie jest właśnie
Ludzkie zakochanie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 czerwca 2014, 16:23

O krok od "TAK".

Je­den krok
O je­den krok
Od siebie
O je­den jedyny

Mały krok
Tak dużo
Dzieli Nas
Na ty­le blisko

By widzieć Cie
Za da­leko by
Powiedzieć
"Kocham Cię"

I choć dys­tans
Miałbym skracać
Raz za razem
O połowę

To i tak
Zat­rzy­mam się
Po­nieważ wiem
Że Ty jes­teś na Nie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 czerwca 2014, 00:01

List: " Mocniej trzyma niż złoty."

(Czy­li o ośmiu stop­niach nad prze­paścią i jed­nym pro­giem do szczęścia. )

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz mi w liście, że wszys­tkie te właśnie i tym [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2014, 18:42

Tyrolka.

W światach ludzkich serc
Trze­ba ja­kieś przejścia mieć
Między ser­ca­mi właśnie
Naj­gor­sze gdy mamy

Między ser­ca­mi ścianę
Gdy tą ścianą jest przepaść
Po­nieważ, tam można wpaść
A tam ciem­no, zim­no i strach

Tam niepokój, zło za­pisa­ne w snach
Tam most potrzebny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 czerwca 2014, 20:42
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.