M44G, teksty z grudnia 2012 roku

13 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Na ostrzu niepewności

Z niepewności
I z nieznanego
Roz­terka zrodzona
Bez blis­kości słowa
Bez przytulania
Bez czułości gotowa
Roz­pra­wić się z duszą
A następnie z sumieniem
Nie ochro­ni mnie
Przed nią nawet
Moc­na zbro­ja Ken­do
Bo ta­ka niepewność
Przet­nie jak Ka­tana
Wszys­tko na­wet serce
Bez li­tości i wahania 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 30 grudnia 2012, 12:33

Idziemy spać…

Przychodzi wieczór
A następnie noc
Idziemy spać
Choć to dziw­ne trochę

Że idziemy a wsta­je sam
To nie przygnębia mnie
Choć nie jest też dobrze
Ale spać lu­bię bardzo

Lecz nie za krótko
Nie za długo
No tak w sam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 grudnia 2012, 20:50

Każda chwila.

I w dzień słoneczny
Chmurę nad głową
Ta­ki to już złą morą

Człowieka los od­wie­czny
Na­wie­dza, co ja­kiś czas
By poszydzić z nas

Lecz dzień słońcem
Sa­mego ra­na rozpocząłem
To i po zachodzie słońca

Ze słońcem zakończyć
Taką de­cyzję podjąłem

A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 26 grudnia 2012, 18:57

„Miłość nie zna granic.”

„Miłość nie zna gra­nic.” Boża Miłość na pew­no nie zna gra­nic, ale ludzka miłość zna gra­nice sa­mi ludzie je tworzą i miej­sca wy­bierają, w których to je sta­wiają. Taką [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 grudnia 2012, 13:37

Są ta­kie rzeczy, że tyl­ko zimą dos­trzec można
A w ciepłe dni la­ta są niedostępne dla naszych oczu…


Odtwórz  

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 grudnia 2012, 13:29

Minus 180 stopni plus minus 90

Idę przez skwer
Z be­tono­wych serc
Choć z betonu
To piach pustyni
Pochłania mnie

Idę i idę
A końca
Nie widzę

A z góry co­raz ciężej
I ciężej z góry tak tu już jest
I człowiek sam
Choć obok Ciebie mam

A i tak smut­no mi
Ser­ce cie­szy się
Nie moje

Że ja płaczę
A i tak we­soło mi jest
Bo gry­zie mnie
Sumienie

Jak zły pies
Jak pięknie tu?
Piach zasypał
Nie wi­dać mi 
Moich stóp

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 grudnia 2012, 21:33

1.IV.2013

„Kwiecień – ple­cień,
Bo przep­la­ta,
Trochę…”

Śmi­gus - Pri­ma
Dyn­gus –Aprilis
Mało dni ta­kich
Uważaj na siebie!
Bo zos­ta­niesz oblany
Al­bo zos­ta­niesz nabrany
Ile możli­wości da­je ta­ki dzień
Ob­lać ko­goś po­tem powiedzieć
Że to żart tyl­ko baw [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 grudnia 2012, 14:03

Armatni wybuch miłości

Two­je uczu­cia jak
Sa­bot armatni
Otu­la mo­je serce
By do Two­jej duszy
Pa­sowało le­piej
I ciaśniej
A gdy będzie
Już dopasowane
To us­ta­mi Swoimi
Lont skręco­ny ze słów
Za­pali żar namiętności
A w ostateczności
Wy­buchnie huk Miłości
A ser­ce mo­je
Po­leci po nieboskłonie
By upaś wnet
Na Two­je dłonie 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 grudnia 2012, 14:41

Czasami…

Cza­sami to na­wet mnie
Do­pada ta­ka nostalgia
Za­wie­sze­nie takie
W czasoprzestrzeni

Że siadam i pat­rzę w ekran
Słuchaw­ki na uszach
A w głowie pus­ty­nia i pustka
Pal­ce składam na klawiaturze

A tu nic się nie dzieje
Po pros­tu pus­tka na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 14 grudnia 2012, 15:37

Według praw fi­zyki ciem­ność nie is­tnieje tyl­ko występu­je brak światła.
Według praw fi­zyki zim­no nie is­tnieje tyl­ko jest brak ener­gii cieplnej.
To może i tak sa­mo jest ze złem?
Może zło nie is­tnieje tyl­ko dob­ra jest za mało?

Odtwórz  

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 grudnia 2012, 13:35
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2