M44G, teksty z grudnia 2013 roku

10 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Oczy, uszy, łza i serce.

By na dnie oczu
Doj­rzeć szczyt serca

I poczuć, co Ktoś
Ma w środ­ku

Czy anioł?
Czy ludożerca?

Trze­ba włas­ne oczy zamknąć
Uszy zat­kać, do­puścić do głosu
Szep­ty wewnętrzne, które krzyczą
Echem o duszę od­bi­jają się echem

Trze­ba od­dać większą część siebie
By zro­bić miej­sce dla oso­by drugiej
Wte­dy można ot­worzyć oczy
A po łzach poz­nać, że jest się człowiekiem. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 27 grudnia 2013, 17:19

***

I choć to grudzień
I choć to zima

Weź kwiat w kolorze
Czer­wo­nego wina

Idź na cmentarz
Połóż na nagrobku
Ten piękny kwiat
Za­pal znicz lub świece

Połam się opłatkiem
Z ludźmi, których
Nie ma na tym świecie

Po­każ, że zos­tał po Nich
W Twoim ser­cu ślad

Wszys­tkiego Naj­lep­sze­go w Święta Bożego Na­rodze­nia
Życzę Wam Szczęścia Miłości i Życzeń Spełnienia.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 grudnia 2013, 13:40

Gdy os­tatnia des­ka tonie
To brzytwę bie­rzesz w dłonie
.
Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 grudnia 2013, 12:34

Zimowe minus 180 stopni.

Przyszła prze­miła zima
Która mróz i biel zrodziła

Każdy z Nas zimę kocha
A przed wiosną szlocha

Ra­no rześko i lek­ko się wstaje
Wie­czo­ry romantyczne
I to nic, że szyb­kie i szare
Zimą za­wiąza­ne ciepłe szale

Zimą ra­dość, śmiech i zabawa
Zimą giną wszys­tkie smut­ki i też żale
Tak prze­cud­na jest zi­ma cała

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 grudnia 2013, 18:07

Asinus.

Gdy na­zywają mnie osłem
Nie czu­je się obrażony
Gdy mówią do mnie,
„Upar­ty niczym osioł „
Czuję zachwyt na mej skórze
Chciałbym być osłem
Zwierzęciem, który pot­rzeb­ny był
Mat­ce i jej Synowi
Przez co Bóg
Krzyżem go pobłogosławił.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 grudnia 2013, 18:47

W zaurocze­niu, uczu­cia chcą wyjść, lecz cho­wamy je skry­cie.

W za­kocha­niu, uczu­cia wypływają i się wys­my­kują, ciężko je skryć.

W miłości, uczu­cia są, po pros­tu są, dzieli­my się ni­mi i zos­ta­jemy ni­mi ob­da­rowy­wani.


Odtwórz  

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 grudnia 2013, 17:04

Nie każdy plas­ter cyt­ry­ny pływa w her­ba­cie, a już na pew­no nie ten bez skórki, no i ja­ka różni­ca w sma­ku i ko­lorze i to w obyd­wu przy­pad­kach.


( Nie brać do końca te­go na poważnie.)


Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 grudnia 2013, 12:58

Jej serce.

Z łat­wością wzbudził w Niej zaufanie
Zaufa­nie do Niego to rozczarowanie

Lecz On nieświadom
Ja­ki w Jej życiu
Zro­bił popłoch i pog­rom

Cie­szył się, że zos­tał doceniony
A Jej smu­tek pozostawiony

Chodził dum­ny niczym paw
Na Jej ser­ce spadł og­romny głaz


I choć minęło kil­ka zim
A Ona za­pom­niała już o Nim
To do­piero te­raz, On zro­zumiał, że
Krzywdę wyrządził Ukocha­nej swej

Ta­ka moc tkwi w miłos­nej potędze
Raz ożywia, a raz miażdży ludzkie ser­ce.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 grudnia 2013, 16:24

***

Zbu­dowałaś mur dookoła siebie
Włożyłaś w to całą swą życiową energię
Od­dzieliłaś się nim ode mnie

Żad­ne ser­ce szczy­tu je­go nie do­sięgnie
Szko­da, że szczeb­le dra­biny uczuć spróchniały
Mo­je no­gi na szczudłach li­tości chodzić nig­dy nie umiały

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 5 grudnia 2013, 16:30

Orzeszek.

Chłop­czyk miał pieseczka
Pos­ta­nowił mu dać
Włos­kiego orzeszka

Lecz dla pieska
Okrągła skorupka
Jest niczym innym
Jak mała piłeczka

Piesek jak to piesek
Chciał ją pożuć dla zabawy
Nie jak to ma się w zwyczaju
Do rozłupa­nia i do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 3 grudnia 2013, 16:56

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2