M44G, teksty z grudnia 2015 roku

11 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Bo w Miłości chodzi oto, aby głębia uczuć była jak naj­bliżej Nas.

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 grudnia 2015, 12:37

List: Po wystrzale.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz, że niektórych plam nie da się zmyć lub sprać.

Jest 01.01.2008 roku.

Godzi­na mniej więcej 0:35.

Przy­jechała ka­ret­ka miała zab­rać Mar­ja­na najpierw [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 23 grudnia 2015, 15:32

Wybacz mi Panie

Już minął wiek chy­ba niejeden
Gdy zab­rałeś mi mój je­dyny eden
I owoc za­kaza­ny Twe­go ogrodu
Umieram te­raz z Miłos­ne­go głodu

Wy­bacz mi Pa­nie Wszechmogący
Za te złowie­szcze myśli, jam pragnący
Od­puść mi te grzeszne, niemo­ral­ne myśli
Lecz proszę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 grudnia 2015, 23:26

Pew­na Pa­ni z mieści­ny Zazdrość
Cze­kała na swoją szkolną Miłość
Miał przyjść z różą
A przyszedł z Różą
Biedną Pa­nią do­padła wściekłość

Odtwórz  

limeryk
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2015, 21:29

Serce na przystanku.

Więc zos­ta­je tyl­ko to
Parę miej­sc i kil­ka zdjęć
Wiara w ciszę, że nie kłamie nikt


Nie ma przys­tanku już
Choć był brzyd­ki i szary
Z be­tonu, bru­dy i pomalowany
I skry­wał za sobą ta­jem­nic wiele

Łzy ra­dości i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 grudnia 2015, 15:16

Tam gdzie jeziora dwa

Tam gdzie je­ziora dwa
Nad ni­mi su­nie się mgła
Z nad wiszącej be­tono­wej drogi
Gdzie zos­ta­wić można trwo­gi

Po jed­nej stro­nie jeziora
Jed­na, je­dyna Twa dłoń
Po dru­giej stro­nie drogi
Twe za­ciśnięte ra­miona

No i na ziele­ni wzgórzach
Gdzie la­tem zaczy­na się burza
A słońce przy zachodzę
To­pi się w je­zior­nych wodach

Tam gdzie Ty pod dachem złego rozstania
Na mar­twym już drze­wie, mi­nut oczekiwana
Przed sza­rością dnia, który na­zajut­rz zaw­sze nastaje
Idziesz, marzysz, su­niesz, wy­pat­ru­jesz uśmie­chu Ukochanej

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 grudnia 2015, 18:45

Czy oso­ba która wy­musza na Nas zacho­wania zgod­ne z kul­turą i ety­kietą, używając do te­go ag­re­syw­ne­go to­nu głosu, jest od­po­wied­nią osobą na od­po­wied­nim miej­scu?

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 grudnia 2015, 14:13

Nie próbuj­cie te­go w domu.

Od kil­ku dni do­kuczało mi za­pycha­nie się le­wego ka­nału słuchowego.
Zaczęło po­wodo­wać u mnie niep­rzy­jem­ny ucisk w głowie bóle głowy i kaszel.
Nic nie po­magało, na­wet in­terne­ty. Po­woli rozważałem [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2015, 21:20

Miłość się skrywa

W przes­trze­niach tajemnicy
Po­między ro­zumem a sercem
Tam gdzie cza­sami Miłość się skrywa
Gdzieś po­między zakochaniem

Gra­nicząc z dość częstym rozczarowaniem
Między niena­wiścią, pięknym kochaniem
Tam jest do­mek Twe­go niez­na­nego losu
Tam gdzie ro­zum i rozsądek nie mają głosu

Czy na wska­zanie te­go miej­sca zna ktoś sposób?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 grudnia 2015, 19:03

List: Biglować bishalter.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz, że poszło o zwykły ku­bek po ka­wie, po ka­wie który po­zos­ta­wia brązo­we krążki na szkla­nym bla­cie.

O taką błahostkę.

Zaw­sze zaczyna [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 6 grudnia 2015, 16:29

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2