M44G, teksty z kwietnia 2013 roku

14 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest M44G.

„Dijon”

Nie zna Je­go imienia
Lecz co noc je wymienia

Jest w Nim zakochana
Ob­serwu­je go z rana

Jak do pra­cy wychodzi
Ta miłość Jej szkodzi

Myśli o Nim ma ostre
Jak musztar­da „Dijon”
A ser­ce jej wa­li jak dzwon
Lecz uczu­cia te za moc­no skryte

Oczy zachwycone
Ser­ce zmęczone
Mózg nie da­je rady
A or­gan da­lej zakochany

Od­wa­gi za mało
Strachu za dużo

Wszys­tko się skom­pli­kowało
By po­wie­dzieć Je­mu, że Jej
Ser­ce się w Nim zakochało 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 kwietnia 2013, 19:15

Ludzkie życie jak liść

( od tak w za­myśle­niu bez celu)

Z małej kuleczki
W co raz większy
Pączek przemienia

Wten­czas wychodzi
De­likat­ny mały
Bla­dy i pomarszczony

I po­woli do słońca
Się rozwija
Rośnie na­biera koloru

Wy­ras­ta z niego kwiat
Aż za pomocą
Wiat­ru lub owadów
Wy­daje owoc

Aż tu nag­le przychodzi
Je­sień życia jego
Zmienia kolory
I przed zimą

Opa­da na ziemię
A ziemia w proch
Go przemienia 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 kwietnia 2013, 20:20

Oso­ba, która sie­dzi cicho i bar­dzo rzad­ko się odzy­wa, tym bar­dziej zasługuję na wysłucha­nie i zro­zumienie. Ciche oso­by też trze­ba wysłuchać … 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 kwietnia 2013, 20:58

Miłość w pełni

Pełnia na niebie
Bar­dzo Kocham Ciebie

Księżyc błyszczy na nieboskłonie
Bar­dzo Kocham Two­je dłonie

Lu­na płonie na widnokręgu
Kładę me ser­ce na Twym ręku

Miesiąc świeci tam na górze
Na znak miłości dam Ci różę 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 25 kwietnia 2013, 12:21

PRO(TEST) II

Odtwórz

Kocham Ojczyznę
Po­nad me życie
Lecz TU żyć nie da się
Gdy się nie kradnie

Na kar­tach historii
Kiedyś wypisywano
BÓG, HO­NOR, OJCZYZNA
A dziś w naszej biurok­racji
BÓL, CHO­ROBA, ZGNILIZNA

Tu niedługo wszys­tkie psy
Swo­je od­by­ty otworzą
I na znak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 23 kwietnia 2013, 15:19

Miłość, Nadzieja i Samotność

Odtwórz

Fur­tki nie ot­worzyłem
Drzwi To­bie nie wskazałem
Lecz jed­nak odchodzisz?
Nieważne, że skrzywdzisz?

No i odeszła miłość
Po­zos­ta­wiła chustkę
By dać mi wskazówkę
Że łza­mi wy­pełnia się pustkę

Miłość już na zaw­szę odeszła
Sa­mot­ność do okien­ka podeszła
Ku­puje bi­let powrotny
Czy­li mam być samotny?

Przed świ­tem dojedzie
Przez próg przejdzie
Cały dom obejdzie
Na łóżku przysiądzie

Pocze­ka aż zasnę
I wte­dy mnie
W mordę trzaśnie
Po­wie za­pom­nij o śnie!

I tak to już jest
Miłość odchodzi
Nadzieja ko­na powoli
A samotność?
Bar­dzo moc­no bo­li

Odtwórz  

wiersz
zebrał 38 fiszek • 20 kwietnia 2013, 19:58

Senny list.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?
Bo widzisz u mnie wszys­tko po sta­remu. Dokład­nie to sa­mo, co dwa la­ta wcześniej.
Piszę do Ciebie, dla­tego bo chcę Ci opisać, [...] — czytaj całość

list
zebrał 16 fiszek • 19 kwietnia 2013, 17:01

Od­ro­bina miłości w przy­jaźni jest jak sznu­rowadło, nieużywa­ne przez la­ta spar­cieje, zwiet­rze­je i przy pier­wszej próbie użycia roz­sy­pie się w proch nad­gry­zione przez ząb cza­su. Nad­mier­nie używa­ne i ek­sploato­wane pew­ne­go dnia przet­rze się i pęknie z hu­kiem. Wi­docznie pi­sane nam chodzić bo­so gdy za dużo lub za mało miłości w przy­jaźń wpleciemy...

Odtwórz  

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 kwietnia 2013, 12:24

MARATON

....

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 kwietnia 2013, 16:03

Wolałbym ...

Co słychać w Naszej miłości?
Czy uczu­cie w niej gości?
Wo­lałbym by bywało
Lecz nie gościło

Bo goście jak goście
Jak ich poproszę
To przyjdą popiją
Zjedzą popalą

I pójdą w dal
W dal do siebie
W codzienną otchłań
Dla­tego bym chciał

By uczu­cie było jak tubylec
Cza­sem go nie ma 
Mu­si się pow­lec
Gdzieś bez celu

Lecz to tubylec
I wrócić musi
Bo coś do powrotu
Zaw­sze go skusi

Więc ideal­ny układ taki
Uczu­cie w miłości
Po­win­no być
Jak wędrow­ne ptaki

Odtwórz  

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 kwietnia 2013, 12:44
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2