M44G, teksty z kwietnia 2016 roku

17 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest M44G.

ΑΩ

†Och Naj­wyższa siło
Naj­większa tajemnico
Mie­szkający tak daleko
A blis­ki tak sa­mo dla wszystkich
Wy­bacz Nam za śle­potę i głupotę
Za Nasze ludzkie słabości
Och Mędrcu nad mędrcami
Tyś coś źródło wsze­lakiej Miłości
Naj­większy oceanie Dobroci
Prze­bacz Nam wszys­tko, co złe
†Wskaż Nam drogę odrodzenia
Po­daj Nam dłoń bym nie upadali
Bym się nie ra­nili o złe słowa
Abym nie ka­leczy­li się o złe czyny
Wy­bacz Nam, Prze­bacz Nam i
Po­kieruj lo­sem Naszym
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 kwietnia 2016, 19:48

Spójrz w czas.

Przygląda się młodzieniec babci
Młody­mi swy­mi młody­mi oczami
Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz
Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 kwietnia 2016, 17:43

Bezkarność.

Jes­tem skazańcem
Przez los osadzony
W mym zim­nym ciele
Siedzę i duszę się wewnątrz
Ska­zano mnie za to
Że niewin­ne z oso­bowości obdarto
Za błędy cudze ja od­ma­wiam pokutę
Lecz za ciężkie lo­su des­ki i za miękkie gwoździe
Jak będzie trze­ba sa­memu za waj­chę pociągnę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2016, 14:30

X

Wstałem od stołu bo już jeść nie będę
Ser bułki szyn­ki ka­wałek i her­ba­ta też

Wstałem i stoję i na tap­cza­nie siądę
Położę się z lek­ka w wzdłuż lub w szerz

Kiedyś od­pocznę i zacznę myśleć
O tym czy żyć czy też istnieć

Pocze­kam po brodzie podrapię
Wstanę znów po­ziewam posapię

Nie dam się wy­myć całkiem do bieli
X
Co skry­wam to skrywam
I nie po­wiem nic jeszcze
No chy­ba że tu się nie zmieszczę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2016, 20:51

Sernik.

Wlazłem na szczyt schodów
Nad win­dy gabinet
Chen wy­soko na 11 piętro
Jeb­nyło ok­no hu­kiem wielkim
Bo­wiem prze­ciąg za­witał
Tym mnę po­ranek przywitał
Z sa­mego ra­na w kwietniu
Tak ciepło ze pa­le w piecu.
No­gi mnie bolą a chodzić muszę
Ka­wy nie piłem to i łeb tyż boleć
Będzie jak cholyra
Mam bułkę i ka­wałek sera 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2016, 15:13

Męka rozkoszy

Mam or­gazm myśli
W mózgu mym
Lecz ktoś blokuje
Wyt­rysk te­go szczęścia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2016, 06:24

Zwierciadło lęku i krzywd.

Tworzę aby spoj­rzeć na sa­mego siebie
Aby wstać z miej­sca i nab­rać dystansu
Tak, aby dos­trzec z lo­tu pta­ka, pat­rząc w dół
Gdzie i jak sie­dzi w sa­mot­ności dusza ma

Chciałbym stworzyć zwierciadło
Z bólu cier­pienia z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2016, 17:53

Krótki wiersz o syropie na kaszel.

(psychodelik)
Jest po­ranek, zim­ny i smutny
Jest tak jak jest, jest nijak
Sa­mocho­dy jadą, sa­molo­ty stoją
Ludzie stoją i chodzą, gołębie się całują
Człowiek, te­lewiz­ja, pies i świnia
Będzie pa­dać słońce mocno
W blas­ku ule­wy susze stopy
Przejęzycze­nie pal­co­we na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 kwietnia 2016, 16:00

„” „” „” „” „” „” „” „”

Z pięć mi­liardów lat świeci słońce
Świeci w no­cy, świeci i w dzień
Lecz naj­jaśniej w no­cy jest 
Gdy ktoś obok Ciebie jest

Naj­większą ciem­ność masz w dzień
I w no­cy gdy su­niesz się jak cień
Jak w sa­mot­ności za­padasz w sen
Słońce jeszcze raz ty­le błyszczeć będzie
A Ty masz gwiaz­dkę dla siebie?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 kwietnia 2016, 20:21

...

Na łóżku położyć się na wznak
W po­ry wie­czor­ne lub ranne
Można usłyszeć dźwięki
Jak wieje wiatr,lub śpiewa ptak
Mogą być cieka­we i banalne
Po­budzają myśli i rozterki
Naj­le­piej jest wten­czas gdy
Jest tak cicho że odmierzam
Czas bijącym ser­cem mym
A naj­gorzej jest wten­czas gdy
Jest tak cicho że słyszę włas­ne łzy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 kwietnia 2016, 15:02
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.