M44G, teksty z lipca 2013 roku

14 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest M44G.

„Bajeczne pieśni”

Cze­kała, aż w końcu zja­wi się
Jej wy­marzo­ny „Mały Książę”
Lecz za­pukał do jej drzwi
„Prze­marznięty Mały Elf…”
Szyb­ko wy­dało się
Że z Niego chamski
Za­rośnięty Duży Troll
Po­wie­działa Mu, „s'il vous plaît.”

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 lipca 2013, 18:57

***

Gdy za­sypiam i słyszę
Ser­ce swoje
Zaczy­nam rozumieć
Że Ty i Ja
To, DWO­JE

Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 lipca 2013, 23:12

"kochać" - od­miana cza­sow­ni­ka, wer­sja roz­szerzo­na

Czas teraźniejszy

Ja- ser­ce się raduje
ty – ser­ce się bar­dzo raduje
on/ona/ono - obyd­wa ser­ca cieszą się z na­rodzin
my – ser­ca nasze ra­dują się wspólnie
wy – wasze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 lipca 2013, 22:15

Ulubienica Tajemnica.

Ty Ta­jem­ni­co ma
Co wa­dy i za­lety ma
Lecz i ja swo­je zło mam
Lecz na przekór złu
Troszkę tajemnicy
Zła i dob­ra Ci dam
Lecz to wszystko
By to na mar­ne nie poszło
W ta­jem­ni­cy dam mej Ta­jem­ni­cy
Naj­lep­szej mej Ulubienicy

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 lipca 2013, 13:30

Róża nienawiści.

Róża w śmietniku
W śmietniku
Śmieci bez­li­ku
I róża, sa­mot­na róża

Przys­tro­jona róża
Na­wet ładnie
Lecz nikt nie zgadnie
Cze­mu tak została
Pot­rakto­wana nieładnie?

Dziś ją zobaczyłem
Na przystanku
I ser­ce zadrżało
Które równo bije
Od urodze­nia bez ustanku

Po­myślałem sobie
Co się stało Jej?
Dziew­czy­nie tej

Że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 lipca 2013, 00:01

To co ma być po­wie­dziane, a nie jest i tak kiedyś wy­powie­dziane zostanie...

Nie mil­cz, szko­da cza­su.

Zain­spi­rowa­ny pewną myślą. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 lipca 2013, 09:17

"Mig­re­na!!! Mig­renę to może mieć arys­tokra­ta, Ciebie, co naj­wyżej może łeb napierdalać."

Zasłysza­ne z auten­tycznej rozmowy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 lipca 2013, 13:33

O czym? A duszno tak jest III

Idąc w bu­tach przez suchy piach
Zos­ta­wiam swoich palców dziesięciu
Bar­dzo mok­ry, lecz syp­ki ślad

Wo­da ta na brzegu
Bar­dzo ciepła jest
I wca­le nie fa­luje, oj nie

I wca­le nie co­fa się
A ja widzę drugi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lipca 2013, 19:06

„Cognac”

„Wszys­tko na mar­ne, wszystko!
Kiełba­sy pros­to z ma­gazy­nu, ser, masło
Na bu­tel­kach „Cog­nac” pisało…”

Czu­je taką bezradność
Jak To­masz, co dóbr nie mógł zagarnąć
Przez to też noszę w so­bie ostrożność
Os­trożność do zaufa­nia, zaufa­nia bez granic
Cza­sami i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 lipca 2013, 00:07

Całko­wite spełnienie, nie przy­niesie szczęścia, człowiek ja­kiś cel w życiu mu­si mieć…

Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 lipca 2013, 16:35

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2