M44G, teksty z lipca 2015 roku

11 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Pozostały mi złe dni?

Przed kil­ku la­ty, zab­rałaś mi sny
Te­raz od­da­jesz tyl­ko sa­me koszmary
Za wszys­tkie ra­dości i uśmiechy
Po­zos­tały mi złe dni i w no­cy złe mary

Plaża, piasek, tra­wa i TY
Słońce, chłod­ny wiatr i My
Mrok, go­rycz, pustka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 lipca 2015, 20:13

Rozmowa martwego z „martwym”

Upadł liść na kamieniu
I liść tak rzecze jemu

„Ciepłyś" ty
Choć mar­twym jest
Cze­muż to tak ?"
"A nuż tak już jest
Dla żywych jes­tem martw
Dla mar­twych żywym”

Od­parł ka­mień
Co ty­siące lat posiadał
I wielką wiedzą władał

„Lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 lipca 2015, 17:17

Rozwidlenie.

W za­pom­nieniu szliśmy razem
Obok siebie jak wiatr i burza
Ra­zem jedną drogą, lecz w milczeniu
W za­myśle­niu, czy to ta sa­ma droga?
Czy te sa­me skrzyżowa­nia?
Czy ten sam w głowie pejzaż?
Na jed­nej ziemi łączył Nasz cel
A w eterze by­liśmy całkiem gdzie indziej
W niepo­rozu­mieniu szliśmy
Ra­zem i osob­no, każdy dbał o ser­ca dobro.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lipca 2015, 12:54

Nie wiem!

Choć widzę przyszłość swą
Szarą i smutną, rzad­ko wesołą
I nie ma tu Ciebie Kocha­na ma
To nie zmieniam przyszłości swej

Po­niekąd to trud­ne i bolesne
Dla ser­ca me­go, co gra ze mną
W pod­cho­dy i cho­wane­go z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 lipca 2015, 18:03

Z pyłu gwiazd

W ciem­ności nocy
Wi­dać gwiazd oczy
Błyszczą na niebie
Pat­rzę na nie
W oczach widzę Ciebie

Z pyłu gwiazd
Gwiaz­dy powstały
Z pyłu gwiazd
Pow­sta­liśmy i my
Choć je widzimy
To w większości
Już nie istnieją
Lub umierają
Lecz oczy Twe mają
My um­rze­my też
I w pył się za­mieni­my
Ja­ko te gwiazdy

Mi­liard lat nie żyją
A ocza­mi na siebie patrzą
A pył po Nas i po nich
Po ot­chłani krąży
Kto to wie
Co znów się ut­worzy?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 lipca 2015, 21:24

List: „ Siedemset lat w branży komputerowej.”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Cza­sami chłopa­cy, od­po­wie­działaś, ale nieza­powie­dziane kar­tkówki też.

Py­tałaś też o „Li­terę „ X”.” Nie mar­tw się kiedyś do­kończę.

Cza­sami są [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 10 lipca 2015, 18:04

Mija ten czas

Mi­jają mi­nuty, mi­jają dni
Za­bierają życie Nam
Za­bierają Miłość mi
Nie mam Ciebie
Jes­tem sam
Mi­ja ten czas
Za­bierając Nas
Wspom­nienia są
Pos­tać tworzą Twą
Osobą swą ra­tujesz dusze mą
Bądź se­kundą, bądź mgnieniem
Bądź wie­cznością, nieskończeniem
Po­całun­kiem, śmie­chem i łzą
Bądź po pros­tu Miłością mą 

Odtwórz  

wiersz
zebrał 20 fiszek • 9 lipca 2015, 19:19

Autoportret.

( jak­by co to mie­szkam blis­ko Poz­nańskiej 15 w Gnieźnie :) )

Jest gorąco i nie narzekam
Moc­no nie narzekam
Gorącą kawę piję
Do ochłody ją wypiję
Trochę wyparuję
Już chłod­niej się czuję
Moc­no nie narzekam
Na deszcz nie czekam
Ule­wa zdarzyć się może
Siedzę w domu
Nie siedzę na dworze
Jes­tem nieopa­lony
Jes­tem nieogolony
Mam skar­pe­ty po kolana
I narze­kam już od rana
Lecz nie moc­no
Jak już wspominałem
Tyl­ko trochę dziś
Narze­kając przeklinałem

Odtwórz  

fraszka
zebrała 17 fiszek • 5 lipca 2015, 14:58

Jed­na pew­na mądra i piękna Pa­ni po­wie­działa mi: "Nie przej­mu­je się kry­tyką ludzi których nie znam, lecz przej­mu­je się kry­tyką pros­to z ser­ca, ta­ka kry­tyka jest do przyjęcia."...

Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 lipca 2015, 00:22

Jed­na pew­na mądra i piękna Pa­ni po­wie­działa mi: "Na każde py­tanie można od­po­wie­dzieć prawdą, na­wet jeśli nie zna­my odpowiedzi."...

Odtwórz  

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 lipca 2015, 21:10
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.