M44G, teksty z lutego 2016 roku

13 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Zagubiłaś się

Za­gubiłaś się
Ja szu­kam Ciebie

Szu­kam Ciebie, od wczoraj
Szu­kam Ciebie, od zawsze
Od dnia urodzin szukam
Od jut­ra będę szukał

W jas­ny dzień szu­kam i w ciem­nej nocy
W sa­mo połud­nie, po­połud­niu i o północy
Szu­kam w do­mu, szukam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 lutego 2016, 19:58

Prze­biśniegi chylą czoła przed wiosną.

Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 lutego 2016, 22:21

W pustych pokojach

W ciszy i samotności
W ra­dości i spokojności. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 lutego 2016, 13:41

„Wizerunek grzechu”

Twój wzrok, pat­rzy w nicość
Twój wzrok tworzy mój los
W strachu jes­tem umieszczony
Jak w klat­ce na łańcuchu zawieszony

Gdy Twój wzrok tak w pus­tkę wpatrzony
Bez wy­razu w ot­chłani, lecz z przekazem
Bez zbędne­go ani słowa, wzrok wymowny
Do roz­myśla­nia do głębi nad ta­kowym obrazem

W otępieniu od sza­leństwa, aż po zachwyt
Przez gwałty na mo­ral­ności, do mod­litw zarazem
Gdzie ból cier­pienia i Miłości ser­ca moc­ny chwyt
Do lu­bieżnych myśli z Twoim wspa­niałym udziałem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 lutego 2016, 19:29

Wy(sublimowana) Miłość

Zim­na dusza, z lo­du serce
Pus­te ser­ce, zim­ne stopy
Zim­ne dłonie, gorąca krew
Pełne ser­ca, wrzące wnętrza

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 lutego 2016, 13:16

Kawa z Aniołem.

Piłem kawę dziś
Zja­dałem też pączka
A na­wet zjadłem dwa

Mam sta­re okna
Ra­my terkoczą
Uciążli­we ta­kie okno

Ciężarówki i pociągi
Nie dają spać nocą
Pachy mi się pocą

Mu­zyka gra cicho
Mu­zyka gra głośnio
Dzień za dniem

W dzień jes­tem cieniem
Nie będę bohaterem
Mrużę czoło, czu­je gniew

Piję kawę, pączka jem
Je­dyne, co wiem
A wiem niewiele

Broń Aniele Stróżu Mój
Od krzyw­dy, jaką wyrządzić
Człowieko­wi bym mógł

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lutego 2016, 16:00

List: Pola bawełny II.

( Czy­li o ukocha­nej, która szar­pała mój wełniany sweter.)

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz, poliester.

Wra­cam do sed­na te­matu.

Ewen­tual­nie może kiedyś opo­wiem jeszcze coś, ale zapewne [...] — czytaj całość

list • 22 lutego 2016, 19:45

***

Nie ma mnie gdy
myślę, a nie śnię

Naj­bar­dziej myślę
Gdy nie myślę
Bo jak myślę
To czuję się ściśle
Jak nauko­wiec jakowy
Jak ma­gis­ter jajogłowy

Jak myślę i rozmyślam
Roz­kwi­ty na mózgu mam
Te roz­kwi­ty w głowę cisną
I za­bierają miej­sce snom
Wolę głowę pustą mieć
Bo tak prościej jest
Gdy jest pus­ty łeb

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2016, 15:33

List: Pola bawełny.

( Czy­li o ukocha­nej, która szar­pała mój wełniany sweter.)

( Nie czy­taj te­go nie war­to pocze­kaj na następny list.)Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz, że wten­czas, gdy [...] — czytaj całość

list
zebrał 11 fiszek • 13 lutego 2016, 18:51

Espera

Nad­chodzi wieczór
Dzień ochładza się
Noc ubiera się w cień

Ty zos­ta­wiasz mnie
Ja pod­chodzę do okna
Pochłania Cię czerń
Nie od­wra­casz się

Noc jak noc
Pus­tką jest
Ciemną i chłodną
Jak stud­nia bez dna
Cze­kam znów Ciebie
Cze­kam znów dnia

Każda noc z Tobą
Jest dla mnie dniem

Ty zos­ta­wiasz mnie
Ja pod­chodzę do okna
Już nie widzę Ciebie
Przyjdź kiedyś Ukochana

Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 7 lutego 2016, 16:39
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2