M44G, teksty z maja 2015 roku

19 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Fraszka na erotyk.

Ser­ce prze­cięte złą miłością
Zielenieje
A myśli w głowę ma­dy smutku
Zjadają
Dusza pleśnieje
Ciało gnije
Z roz­paczy umiera
Tak to złej miłości
Gan­gre­na.

Po­wiedz so­bie niech to jas­na cholewa.
Cze­mu mi zła miłość doskwiera?

Mat­ka, żona czy kochanka
Na stojąco na [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 12 fiszek • 30 maja 2015, 18:35

(Z cyk­lu: Sam autor nie wie co ma na myśli?)

To, że umiesz tańczyć Me­nueta, nie ro­bi z Ciebie króla sa­voir-viv­re- u.
To, że jes­teś królem sa­voir-viv­re- u, nie ro­bi z Ciebie mis­trza kultury.
To, że jes­teś mis­trzem kul­tu­ry, nie ro­bi z Ciebie dob­re­go człowieka.
To, że jes­teś dob­rym człowiekiem, nie ro­bi z Ciebie…?

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 maja 2015, 16:34

Miłości jak na lekarstwo

Stworzo­ny po to, aby żyć
Aby w sa­mot­ności istnieć
Człowie­czym sta­ra się być
Miłości jak na lekarstwo
Nie wie, a może nie jest pewien
Czy kochać jeszcze potrafi?
A może kocha­nie mu niepisane?
Smu­tek, sa­mot­ność z ciepłem rozstanie

Stworzo­ny po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 maja 2015, 15:30

Skarb.

Boję się odez­wać i przejść obok
Nie chcę w tym mo­men­cie zawładnąć
Twoją za­myśloną, zap­ra­cowaną głową
To Ty przy­godą, na wyspie
To Ty skar­bem sa­mot­nie, odkopanym
I dob­rze o tym wiesz, co tak naprawdę
Na wys­pie włas­nej zna­leźć chcesz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 maja 2015, 17:19

List: Nie czytam książek, ponieważ one opisują życie, a ja wolę czytać z życia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wie­działaś, że wiesz, ale to le­piej, że in­te­resuję się pro­duk­ta­mi z We­nezueli, niż ty­mi proszka­mi, co o po­ran­ku się połyka.

„Nad wszystkim [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2015, 19:39

Po burzy.

Pa­da deszcz rzęsisty
Tworzy kałużę
Małe i duże
Na skra­ju wody
Żółty pyłek kwiatowy
Za­pach kurzu się unosi
Smak me­talu w powietrzu
Śli­mak się spieszy
Wręcz bieg­nie powoli
Od­ro­binę wilgoci
Chce dogonić
Mucha pod liściem
Skryła się i suszy
Pod głazem sko­lopen­dra
Nóżka­mi przebiera
Lu­bi ciem­no i wilgotno
Lecz te­raz jest dla niej
Całko­wicie za mokro
Siła ule­wy i burzy
Nie jed­no zbuduje
Nie jed­no zburzy
Ta­ki jest ob­raz po burzy

Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 maja 2015, 19:09

Wyciekająca Miłość.

Z dziurą w duszy
Z raną w sercu
Miłość wycieka
Szyb­ko ucieka

Mi­mo to wie­rze w dobro
To nadzieja sprawia
Że marze­nia mam
O tym, że Ciebie Kocham

Że is­tniejesz i jesteś
I w to, że przyjdziesz
Że drogę odnajdziesz

I Kochaniem
Mym pozostaniesz
Wołanie me 
Niech ry­suję mapę

Utęsknienie me
Niech będzie kompasem
Wiem, że to trudne
Wiem, że bo­les­ne też jest

Wy­ciągam rękę
Przy­jaźni gest
Zat­kaj duszę mą
Uszczel­ni serce

Miłością swą
Bądź ze mną
Po­całuj i przytul
Aniołku Ty mój

Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 maja 2015, 21:02

List: W czerwcu ścielę łóżko przed snem przy zgaszonym świetle.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­pi­sałaś mi, że kiedyś w górach wpadłaś na ta­ki po­mysł, lecz reszta zap­ro­tes­to­wała, a te­raz Ty pro­tes­to­wałaś to reszta chciała, no [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 19 maja 2015, 14:13

W małżeństwie masz ty­le sa­mo wol­ności, co suche­go pokładu na okręcie pi­ratów w cza­sie sztor­mu, na­wet dużej różni­cy nie ma w kwes­tii zdra­dy, w obydwóch przy­pad­kach można iść na dno.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2015, 17:00

Fraszka : Mysz na kota.

Na skra­ju la­su, stał domek
Mie­szkał w nim kotek
Który to sław­ny był
Na cały las i całą wieś
Jak niesie plot­ka i wieść
Najłow­niej­szym był kotem
Gdy tyl­ko mysz wystawiła
Swój łepek na długość palca
Już czy­hała na nią [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 9 fiszek • 15 maja 2015, 21:25
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.