M44G, teksty z maja 2016 roku

17 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Marze­nia są jak falę na morzu, prędzej czy później dopłyniemy na nich do brze­gu, lecz zbyt wiel­kie falę al­bo nas za­topią al­bo roz­bi­jemy się o skały rozczarowań.

( wca­le nie zain­spi­rowa­ny żadną myślą :p ) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 maja 2016, 12:21

„Así no te amará jamás”

Uk­radłaś ser­ce z pre­medy­tacją me
Lecz nie chciałaś wca­le Miłości mej
Pocho­wałaś na cmen­tarzu obojętności
Po­zos­ta­wiając mnie bez ser­ca w samotności

I choć cały świat kochać Ciebie może
To mi niewol­no i mówisz: „ Idź sobie!!!”
Bądź Miłosnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 maja 2016, 20:04

Szpital 1985.

Pi­pipip pi­pip pi­pip pip
Pu­pupu­pu pup u pup
Pi­pipip pi­pip pi­pip pip
Pu­pupu­pu pup u pup

Tu tu tu tu­tutu tut tut tutu
La la la­la la­la la­la la a lala
Tu tu tu tu­tutu tut tut tutu
La [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 maja 2016, 19:41

List: Odejście.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz. „Nie wiem.”
Odtwórz

Tak to praw­da i niewie­dza też pot­ra­fi być prawdą. Ja też nie wiem czy się nie miniemy.

Lecz o to [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 22 maja 2016, 15:28

Śpiewać to co śpiewają, ja­ki ba­nał, lecz czy pot­ra­fisz zaśpiewać to co prze­mil­cza­ne?

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 maja 2016, 15:07

Gdy doj­dziesz do końca, to zbliżasz się do początku. Na końcu znasz je­go początek, a początku nig­dy nie znasz tak do końca.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2016, 21:49

Bius­to­nosz push up.
Zachwyt, zas­kocze­nie, czy rozczarowanie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2016, 21:00

Poez­ja to ob­ra­zek na pu­dełku z puzzla­mi, uka­zuje pod­po­wiedź jak ułożyć roz­sy­paną wiz­je poety.

(zain­spi­rowa­ny jed­nym wier­szem z porówna­niem i myślą z puzzla­mi. )


Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2016, 14:38

Myśleć tak aby nie myśleć wcale. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 maja 2016, 00:21

Z cyk­lu dy­lema­ty społeczne.

Ogłoszenie
Od­dam kon­fesjo­nał w dob­re ręce, mało używany.


Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 maja 2016, 14:57

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 marca 2018, 22:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 marca 2018, 20:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 marca 2018, 19:43M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 marca 2018, 22:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 marca 2018, 21:06M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 21:19M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 20:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 20:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 marca 2018, 20:35M44G do­dał no­wy tek­st List: Lus­tro na trze­cim [...]

10 marca 2018, 22:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2