M44G, teksty z października 2014 roku

14 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Ludzie zmieniają się w swo­jej niezmienności…

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 października 2014, 15:46

Test.

Co dzień
Co noc
Test mam,
Do rozwiązania
Test na milczenie
Tyl­ko nie wiem
Czy za­dowa­la mnie
Te­go tes­tu zaliczenie
Bar­dziej bym wolał
Gdy­bym go ob­lał.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 października 2014, 18:52

Niech rozpali się ogień.

Do ko­min­ka drew­na włóż
Ogień pod nie podłóż
Niech roz­pa­li się ogień
Niech tańczy jas­ny płomień

Her­ba­ty czar­nej zrób
Cyt­ry­ny do­daj też
Miodem tyl­ko posłodź
Her­batni­ka so­bie weź

Idź na wy­godną ka­napę swą
Po­duszkę miej pod głową
Na sto­py, aż po ko­lana połóż koc
Zam­knij oczy swe, obudź myśli moc

Odtwórz  

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 października 2014, 13:18

Diez minutos después de la medianoche.

Bo to było kiedyś w sierpniu
Jak zam­knęła swo­je słowa
Za­cis­kając pięści ze złości
Że za­wieść ludzka gra­nic nie zna

Pow­tarzałaś so­bie, że dasz rade
I udo­wod­nisz wszys­tkim,
Że nie jes­teś całkiem słaba
Po­kazałaś pięści zaciśnięte
Lecz późnym wie­czo­rem
Szlochałaś sama

Obudziłaś się z koszmaru,
Dziesięć mi­nut po północy
Krzyknęłaś, aż tchu zabrakło
I pro­siłaś Bo­ga, o garść pomocy

Te­raz bu­dujesz wszyt­ko od nowa
Chcesz zacząć znów żyć
Choć nie wiesz czy jes­teś już go­towa.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 października 2014, 18:25

Jed­nym zda­niem, można opo­wie­dzieć całe życie, wielos­tro­nico­wy esej, może być za krótki, aby opi­sać jedną se­kundę życia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 października 2014, 15:00

Abstrakcyjny absurd.

Rośnie wiel­ka jabłoń , w małej dolinie
Grusza ta spadła na wy­sokim szczycie
Piękny to ma­jowy dzień
Gdy księżyc na śnieg rzu­ca cień
Jeż orzechy włos­kie wiosną niesie
Ro­bi za­pasy królik trus­ka­wek na je­sień.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 października 2014, 00:13

List: MON(STER) cz 1.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wie­działaś krótko i dyp­lo­matycznie, słowa­mi: „A jak myślisz?”.

Odtwórz

Dzień (1)/ mi­nus 266, no i stało się jest 6 lu­tego 2007 ro­ku. Jest [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 18 października 2014, 13:08

Wariacja bezprzyczynowo skutkowa.

W krainie gruzów, kol­czas­te­go drutu
Prochu za­pachu, zła kurzu
Os­tatni z ostatnich
Spać, prze­cie iść musi

W krainie ino głucho i szaro
W krainie gdzie Nas roz­darło
Choć bit­wa była zażarta

A wal­ka wygrana
Biała fla­ga wisi
Za dużo strat
Wśród Bliźnich! 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 października 2014, 22:00

Szczęścia kwiat.

Pop­ro­siła Go o szczęścia kwiat
Prze­mie­rzył wiele krain
Rzec by można, cały świat
Lecz nie było ta­kich roślin

Szczęście dla Niej zna­leźć chciał
Wrócił, szczęścia zna­leźć nie zdołał
Po­wie­dział, że Kochał i skonał
W smut­ku pogrążyła się Ona


Mo­rał jest krótki i niektórym znany

Szczęście ma­my blisko
Ale i tak te­go nie zauważamy

Nie szczęściem, klej­no­ty i perły
Kwiaty ru­bino­we ze szkla­nych gór
Naj­większym skar­bem i szczęściem
Jest życie z Kochającym Nas ser­cem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 października 2014, 12:42

Namiętności słabości.

Wtu­leni w siebie
Czują się jak w niebie
Pęknie wyglądają
Miłość so­bie dają

Lecz to wesołe
I ra­dości wiele
To nie kochankowie
Lecz przyjaciele

I choć Ona jest jak anioł
A On ni­by jej służący
To po­całował jej dłoń
A po­całunek był gorący

A to wszys­tko procentem
W wi­nie sza­tańskim zamętem
Nie żałują tej chwi­li słabości
Że w przy­jaźni od­da­li się na­miętności

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 11 października 2014, 19:35

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2