M44G, teksty z października 2015 roku

13 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

List: Zapomniany kolor czerwieni.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Mówisz, że bar­dzo krótko, że wnet na­tychmias­to­wo i bez przerwy.

Tak to już było, że siada­liśmy z trze­ma gwiaz­dka­mi, siada­liśmy wie­czo­rami, aż [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 31 października 2015, 16:22

Kawa cieszy bardzo

Ciek­nie ka­wa po uchu z por­ce­lany kubka
Cieka­wa mo­ja głowa, zos­ta­nie kropka?
Ka­wa ciek­nie na me kub­ki smakowe
Cieszą one bar­dzo moją głowę
Cias­ta ka­wał, ka­wa i nas­trój wieczorny
Niech ucieka ka­wał dro­gi, spokój niespokojny 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 października 2015, 17:48

Miłość, serca podpis

W przes­trze­ni wśród gwiazd
Żyje­my chcąc po­zos­ta­wić ślad
Ślad po so­bie, po duszy swej
Świeć słońce świeć, wiet­rze wiej

Słowa i czy­ny Nasze w cza­sie nieś
Wten­czas prze­nig­dy nie umrzemy
Posągiem pa­mięci, czas zatrzymujemy
Duszą w ser­cach Miłością się podpisujemy

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 października 2015, 23:01

Szczęście jest tym, co poz­wa­la Nam żyć w za­dowo­leniu i spełnieniu. Czy­li czym?
To za­leży, co spra­wia każde­mu z Nas za­dowo­lenie i spełnienie. Czyli?
Czy­li, szczęście może być wszys­tkim, dob­rem jak i złem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 października 2015, 17:13

Zatarte ślady.

Ug­niatał się piasek pod stopami
Te­raz na tym pias­ku spa­ceru­je ptak
Na za­tar­tych śla­dach leży liść
Je­zioro szu­mi głośniej
Jest ciem­niej i chłodniej
To, że znów je­sień, to nic!
Jak w głowie wios­na, ciągły świt
Lecz kto od­po­wie na py­tane mi
Cze­mu jest zim­no, a la­to mi się śni?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 października 2015, 17:35

List: Czekolada z orzechami.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

W cho­wane­go , lub „ Sta­ry niedźwiedź moc­no śpi”, od­po­wiadałaś.

Tak sa­mo dużo smut­ku jak i ra­dości dać można in­nej osobie, [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 18 października 2015, 15:26

Dziecięcy płacz dorosłych ludzi.

Płacz, płacz, słychać płacz
Płacze cały dziecięcy świat
Gdy Mat­ki ich odchodzą
O wo­jen i głodu zgrozo
Chorób wsze­lakich i gniewu
Gdy brak Miłości odzewu
Naj­większym os­trzem
W ser­cu płaczące­go dziecka
Jest „ mat­ka”
Która porzu­ca znienac­ka.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 października 2015, 20:13

Prze­cinek wbiega na metę, jak krop­ka stoi w bok­sie star­to­wym.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 października 2015, 17:54

Oi! oi! oi! NIE

Smu­tek przygnębia cię
Do ziemi do­cis­ka cię
Źle, oj źle, czu­jesz się
Mu­zyka de­ner­wuję cię

Nie ma pocieszenia
Nie ma zbawienia
Ciepła i ukochania
Ani czekolada
Ani ka­wa i herbata
Nic nie da­je rady
Czu­jesz się słaby
Za­padłbyś w sen
Porzu­ciłbyś ten dzień
Odep­chnął nos­talgii cień

W oczach twych pa­da deszcz
To źle gdy tak jest
Smut­ny tworzysz wiersz
Czy jut­ro uśmie­chniesz się?
Jeśli sam te­go nie chcesz
To na pew­no NIE!!!

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 października 2015, 21:24

DY­REK­TYW(k)A.

"Nie oce­niaj książki po okład­ce", oce­niaj ją po ob­ra­zach za­pisa­nych w Twej wyob­raźni i po dźwięku słów brzmiący echem w ser­cu.

( Po praw­dzie po­wiadam Wam, ja nie czy­tający, czy­taj­cie je widząc i słysząc nie tyl­ko czytając.)


Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 października 2015, 22:28
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.