M44G, teksty z sierpnia 2012 roku

19 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest M44G.

***

Let­ni czas dość
Miłości na resztę życia
Rok długi jest 


Wieję co­raz częściej
Wiatr z zachodu
I ciepła co­raz mniej

Choć kiedyś watr
Wiał z wschodu
To nie był świat
To był teatr

A teraz!
Co teraz?
Te­raz to tania [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 sierpnia 2012, 14:43

Są ta­cy ludzie, którzy nie sza­nują ni­kogo tyl­ko po to by in­ni go szanowali…

Odtwórz  

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 sierpnia 2012, 23:11

Na­jod­ważniej­szym czy­nem tchórza, jest sa­mo zdo­bycie się na odwagę... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 sierpnia 2012, 19:30

Pociąg

Idziesz drogą swą
Aż w końcu zat­rzy­mujesz się
Za ko­lejową za­porą
Stoisz i roz­glądasz się

Wy­pat­ru­jesz za pociągiem
Za po­ciągiem zwa­nym życiem
Mu­sisz zde­cydo­wać czy…
A cza­su mało, bo już ziemia drży

Czy wsiadasz i jedziesz z nim?
Nie wiedząc gdzie za­wiezie Cię
Sta­rym i zniszczo­nym wa­gonem swym
Lecz upew­ni dob­rze się

Czy nie le­piej cierpliwie
Pocze­kać aż przejedzie?
I kon­ty­nuować za torami
Tułaczkę włas­ny­mi drogami

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 sierpnia 2012, 20:33

Żyj tak, aby wte­dy, gdy przytłoczą Cię prob­le­my tak moc­no, że, aż rozłożysz ręce, to żeby od ra­zu wpadło w nie czy­jeś serce. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 sierpnia 2012, 10:52

Schody

Choć mo­je życie to schody
Choć nie jes­tem sta­ry ani za młody
To dob­rze o tym wiem
Że śmierć os­tatnim mym piętrem

I im wyżej idę tym łatwiej
I im wyżej tym czu­je się starzej
Choć to dziw­ne, że łatwiej
A zmęczo­ny bar­dziej

To przy­naj­mniej Ty dla mnie
A dłoń Twa poręczą się sta­nie
Lecz jest jeszcze słowo Twe
Co spoczyn­kiem jest dla mnie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 sierpnia 2012, 18:00

Minus 180 stopni II

Nie lu­bię, gdy śpisz
Lu­bię, gdy do ucha
Krzyczysz mi

Nie lu­bię, gdy pod łóżkiem
Nie całujesz mnie za uszkiem
Jes­teś dla mnie niczym
Nie za­pale po to­bie zniczy

Nig­dy Ci nic nie obiecam
Odep­chnę Cię od siebie
Nic nig­dy nie zro­bię dla Ciebie
(A wszys­tko przez to Ukochana
Że nie kochasz mnie i nie całujesz z rana)

--------------------------------------------------------------------
Nie po­leca­na piosen­ka do te­go wier­sza.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 sierpnia 2012, 20:10

W jed­nym przy­pad­ku bez­dech nie jest ob­ja­wem cho­roby cieles­nej, w przy­pad­ku, w którym ma­my dla Ko­go od­dychać bez­dech jest ob­ja­wem cho­roby duchowej...

Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 sierpnia 2012, 20:16

Uśpione serce

Całe ser­ce z przedsionkami
Śpi w przed­sion­ku między drzwiami
Między wyjściem a sypialnią
Między łazienką a ja­dal­nią

Śpi z nadzieją, że
Ktoś kiedyś zbudzi je
A to prze­cież łat­we jest
Wys­tar­czy szepnąć „ Kocham Cię”


Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 sierpnia 2012, 00:03

Jabłko

Czer­wo­no-zielo­ne jabłko jesienne
Rośnie wy­soko na jabłoni samotnie
Zer­wij je sa­ma jabłoń się oto prosi
Byś jabłko wziął w dłoni

I roz­koszo­wał się słodkością
A na­siona od­daj mat­ce ziemi
Po­nieważ na­sion­ko znów
W jabłoń i jabłko się za­mieni.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 sierpnia 2012, 14:28

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2