M44G, teksty z sierpnia 2014 roku

13 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest M44G.

List: Szesnaście (czytać siedem) melodii z Montany, które rozświetliły ciemności PRL.

"Ten głos na­wie­dzał mnie
przy­bywał w snach
wy­mawiał imię me
aż nas­tał brzask
I chy­ba da­lej śnię
lecz ra­zem z nim
To on 
to upiór tej opery
ma we władzy sny"

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2014, 20:53

Słowa plecionki w milczeniu.

Nie za­siadasz już na fotelu
Bu­janym z ra­tano­wej ple­cion­ki
Nie słychać pa­piero­wego szelestu
Nie do­bierasz wiel­kości czcionki

Lecz jes­teś tam w śród kwiatów
Wśród ich barw i cud­nych zapachów
I cza­sami za­mar­twiasz się, łzy ocierasz
To Twa wiadomość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 sierpnia 2014, 23:11

Czer­wień bar­wa miłości, syg­nał os­trze­gaw­czy przed niebezpieczeństwem...

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 sierpnia 2014, 20:32

Porządkując życie zauważasz, że po­zos­ta­je co­raz więcej życiowe­go miej­sca, które to chętnie byś wy­pełnił czyimś życiem, a naj­chętniej stałbyś się sam ta­kim wy­pełnia­czem.

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2014, 17:29

Na herbatę zawsze czas.

Chmu­ry pływają w wodzie
Wo­da la­ta w chmurach
Róże her­ba­ciane są w ogrodzie
A w her­ba­cie różany zapach

Czas bez­li­tośnie szyb­ko mija
Wspom­nienie czas prze­wija
Fo­tog­ra­fia czas nam chwyta
Na zdjęciu czas już nie umyka

Płyną chmu­ry, tworzą ulewy
A z ule­wy, kałuże, rze­ki i zalewy
Wle­wam w ter­mos różaną herbatę
Pójdę czas zat­rzy­mać, z aparatem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 47 fiszek • 21 sierpnia 2014, 19:43

List : Hipnagogia.

" Choć sza­leństwa to noc
To już roz­paczy głos
Choć sza­leństwa to noc..."

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, że o tym pier­wszym to słyszałaś, a o tym drugim [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 15 sierpnia 2014, 18:39

Są py­tania które tworzą sy­tuację, są sy­tuację które tworzą pytania...


Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 sierpnia 2014, 16:47

Sakwojaż.

W skórza­ny sakwojaż
Spa­kowałem wspom­nienia me
Wspom­nienia w których jes­teś Ty
Już od daw­na nie tworzysz moich dni
Jes­teś zaczątkiem mych snów
Które choć przy­jem­ne i miłe
Koszma­rami są, dla­tego bo to są sny

W skórza­ny sakwojaż
Po dziad­ku, sta­ry spękany
Od­po­wied­ni na tajemnice
Od­po­wied­ni na his­to­rii zło
Włożyłem Cie na je­go dno
Scho­wam lub wyrzucę
Puszczę w za­pom­nienie
Choć będę ocierał łzy

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 sierpnia 2014, 19:36

Autokorekta.

Cza­sami nie mam pomysłu
Na wier­sz, i bar­dzo dobrze
Za­pyta­cie, cze­mu tak uważam?

Od­po­wiedź jest prosta
I niektórym znana

Lu­bię gdy słowa
Sa­me układają się
Układają się w tekst
Cza­sami wier­szem zwa­ny
Nie mu­si być w proporcji
Nie mu­si być w melodii
W ryt­mi­ce zachowany

Cza­sami przychodzi, siedzi
Siedząc pi­je kawę, herbatę
Chętnie wten­czas prze­lałby się na...
Na pa­pie­rze nies­te­ty nie pisuję
Zaw­sze z pi­sania miałem...
Pod­pieram się maszyną
Do pi­sania, co sa­ma błędy
Z tek­stu mi wy­gania.

( piosen­ka bez związku?)

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 sierpnia 2014, 21:08

List: Pani jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wie.

" Za­nim zro­zumiesz, jak
bar­dzo kochałeś ją"

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz w od­po­wie­dzi kłamiąc, że "NIE", udo­wad­niając, że TAK.

Ow­szem siedzę przed kom­pu­terem zbyt długo, [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 9 sierpnia 2014, 12:56
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.