M44G, teksty ze stycznia 2015 roku

14 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Grusza szumi

Na wzgórzu rośnie grusza
Wiatr jej liśćmi porusza
Pod nią leży dziewczyna
Do­koła niej zielo­na leszczy­na

Leży i marzy, o wiel­kiej miłości
Jej ser­ce, ser­ce chłop­ca ugości
Słońce już za pagórki zachodzi
A chłopiec z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 stycznia 2015, 23:56

List: Dobry miód wygina łyżeczki, najlepszy miód łamie łyżki.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz w od­po­wie­dzi, że:

Odtwórz

Dziś króciut­ko. Zas­ka­kuje mnie cza­sami błys­kotli­wość i nie błys­kotli­wość ludzka. Cie­szy mnie i smu­ci mo­ja błys­kotli­wa nie błyskotliwość.

Powiem [...] — czytaj całość

list
zebrał 11 fiszek • 30 stycznia 2015, 21:59

Nie poddawaj się!

Wca­le wiele nie potrzeba
Aby duszę Naszą pog­rze­bać
Aby zniszczyć Nas
Jed­no słowo, je­den gest
Zmiażdży duszę, jak głaz

Nie pod­da­waj się!
Choć jest Ci źle
I dusza rozdarta

To in­ni też
POTRZEBUJĄ
Czy­jegoś wsparcia

Po­moc innym
To najlepsza
Dla duszy
Stac­ja naprawcza.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 stycznia 2015, 21:41

Plus 180 stopni.

Wejdź, roz­gość się
Przy­tul moc­no mnie
Zdej­mij płaszcz
Czy po­całunek
Dla mnie masz?

Usiądź, roz­gość się
Poczuj się tak
Jak wy­puszczo­ny
Z klat­ki ptak

Włącz so­bie muzykę
Aby było romantycznie
Jaką lu­bisz, ja­kiej słuchasz?
Mi też przy­pad­nie do gustu
Też z chęcią jej wysłucham.

(Po­nieważ bar­dzo Ciebie Kocham.)

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2015, 15:18

Smutek wielki.

Są dni, w których to
Trium­fy wzno­si zło
I myśli Nasze krzyczą
Od środ­ka Nas niszczą

Pośród oczu kącików
Rodzi się łza, córka smutków
Spływając po policzku
Po­zos­ta­wia lód w ser­cu

Słońce zachodzi tuż po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 stycznia 2015, 17:04

List: „O łatwowierny! Po cóż nosiłem te wstęgi!”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, mi, że niez­byt , że ko­lana już nie te i biod­ro dos­kwiera, że „sta­rość nie ra­dość”, jas­na cho­lera.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2015, 22:27

Kto za­gubił igłę w sto­gu siana i pos­ta­nawia ją zna­leźć, to na wiel­ki trud się na­raża. Dob­rze ro­bi, jeśli szczęście mu, ów igły zna­lezienie przy­niesie to i zmęcze­nie szyb­ko mi­ja, a i uśmie­chy niedo­wiarków zgasną. Pod jed­nym tyl­ko wa­run­kiem, że sta­lową igłę zgu­bił i sta­lową chce od­na­leźć, a nie ze szcze­rego złota.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 stycznia 2015, 17:38

Szczęście dziecięce po­lega na tym, aby spo­koj­ny sen dziec­ka budził w rodzi­cach spo­koj­ne sny…

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2015, 14:55

Sol Invictus.

Krew płynie z ludzkich dusz
Słyszę aniołów milczenie
Człowiek z człowieka ro­bi kurz
Miłości to unicestwienie

Ser­ca sprzedane
Za sek­su rozpustę
Su­mienia się poz­by­li
Pus­tkę po nim
Pieniędzmi zastąpi­li

Ku­pują so­bie miej­sca
W DO­MU BOŻYM
Ten Oj­ca „bliżej”, co więcej
Do skar­bo­ny włożył.


Mo­rał jest zna­ny i krótki
Ten jest wielki
Który jest MA­LUT­KI

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 stycznia 2015, 17:34

W fotelu w milczeniu.

So­bie na fo­telu siedzę
Her­batę po­woli piję
O sma­ku brzoskwiniowym

Mu­zyka cichut­ko gra
I tak jak ona, rozmyślam
Spo­koj­nie i cicho

Tak całko­wicie bez celu
W tym owym zamyśleniu
Myślę o przez­nacze­niu

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2015, 21:02

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2