M44G, teksty ze stycznia 2017 roku

11 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Są i ta­kie scho­dy na których to męczysz się na­wet schodząc.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 15:52

Cza­sami mi­mo niechęci war­to pomóc wnieść wózek dziecięcy do auto­busu, niż tyl­ko sie­dzieć i czy­tać klep­sydry.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 stycznia 2017, 16:18

List: Lawenda w szafie.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Chciałabyś „C”, lecz w tej skar­bonce tyl­ko „A” można zmieścić- od­po­wiadasz mi zawile.

Roz­ra­dowa­ny jes­tem z te­go, że co­raz łat­wiej, o [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 14:42

Łeb jak sklep

Sprze­dam mózg mało używany
Niedużo książek ma przeczytanych
Pus­ty mózg, bez wy­razu, wręcz biały
Mózg z pier­wszej ręki, trochę stuknięty
Cza­sami roz­ba­wiony, smut­ny i zamknięty
Mózg z nis­kiej półki, obok re­gału politycznego
Proszę ku­pować można z nim zro­bić coś wspaniałego

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 stycznia 2017, 16:38

Stara Miłość

Miłość to mo­ja karma
Miłość to są spojrzenia
Głębo­kie bez dna
To myśli o Niej, co dnia
Miłość to nie spokoje
Czy będziemy we dwoje?
To spa­cery i sple­cione dłonie
Miłość to też lęk i ból wielki
Że za­nikną serc Naszych dźwięki
Miłość to dob­ro i od­ro­bina złości
Która to wypływa w zazdrości
Wiele zaw­dzięcza­my Miłości
Smutków go­ryczy
I ra­dości słodyczy
Czy młodość czy starość
To najmłod­si jes­teśmy
Gdy jest z Na­mi Sta­ra Miłość

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 stycznia 2017, 22:56

Dejó Amor

Kiedy, och kiedy?
Odeszła Miłość Nasza?
Odeszła w milczeniu
Stała się solą w oku

Kiedy, och kiedy?
Za­pom­nieliśmy o sobie
By­liśmy Ty i ja
Po­zos­tała pustka

Kiedy, och kiedy?
Byłaś poezją
Byłaś obrazem
Byłaś miłą muzyką
Zos­tałaś zapomnieniem
Niez­naczącym wspomnieniem
Nieis­tniejącym płomienia cieniem

Kiedy, och kiedy?
Odeszła Miłość Nasza?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2017, 23:42

Kajdanki na sercu.

Tam gdzie czer­wo­ne u góry
A żółte większe na do­le
Tam gdzie białe i czerwone
Wspo­magają i pomagają
Z ser­ca się dokładają
Tam gdzie korona
Na niebieskim
Orła do­bija
Kłam­stwem zabija
Za­myka us­ta, z pychy
Z dziecin­nej błazenady
Po­nad dwie dekady
A te­raz milczą
Tak kwaśnych min
Nie osłodzi to­na czekolady
Cze­kola­da pa­suje do koloru
W gównie które produkujecie
Je­den plus dwa to zaczątek zła
W ku­pie siła, i wkur@!w wielki
Ob­ro­ni na czer­wo­nym białe literki

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 16:07

List: Azymut zero.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Zo­baczy­my, lecz raczej nie.”- od­po­wiadasz mi krótko.

Odtwórz

Lu­bię, gdy słońce świeci o półno­cy na pob­liską oko­licę, na­wet gdy świeży śnieg leży, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 19:05

Myśl

W świecie czys­te­go zła
W świecie brud­nej miłości
Tam gdzie ra­zem spacerują
Nies­kończo­na głupota
Z końcem mądrości
Tam gdzie początek
Początek końca świata
Mie­szka wszys­tkim zapomniana
Myśl, co słowa płodzi
Zer­wij jej pączkujący kwiat
Ozdób nim ten sza­ry świat

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 stycznia 2017, 13:07

******

Idzie we­soło dziew­czyn­ka mała
Na niej su­kien­ka w kwiat­ki malowana
Trzy­ma na sznur­ku ba­lonik czerwony
I kto tu­taj jest bar­dziej szalony?
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 stycznia 2017, 14:21
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.