M44G, teksty z września 2012 roku

17 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Rozmawiałem o tym…

(Wer­sy wy­ciągnięte z rozmowy)

O tym jak je­sień za­bija lato
I roz­dziela i uczy Nas
By ra­zem i w osob­ności trwać.

I przez ten tru­dy czas
Będę Cię tak sa­mo Kochać

I gdy spad­nie już
Os­tatni liść
I gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 30 września 2012, 12:06

Nie pot­ra­fimy słuchać sa­mych siebie, a za wszelką cenę chce­my słyszeć, co in­ni mówią…
( A sam, też tak robię.) 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 września 2012, 14:46

Jesienny pamiętnik

Lis­tek rósł na drzewie
Od ma­ja po październik
Ziele­nią w słońcu się mienił

Te­raz leży już na ziemi
Może ktoś go podniesie?
A zieleń w czer­wień się zamienia

Przyszła dziewczyna
Która o miłości
Swój pa­miętnik pi­sać zaczyna

Pod­niosła listek
Z lis­tka zakładkę
So­bie zro­biła

Rósł lis­tek na drzewie
Od ma­ja po październik
Pod­trzy­mywał życie drzewa

Te­raz większe przed nim zadanie
Wyz­nacza gra­nice miłości nieznanej

Nie miał by swej tajemnicy
Bez lis­tka czer­wo­nego
Dziew­częcy pamiętnik 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 27 września 2012, 20:42

Z metaforą w miłości.

„Do słońca, całunków i lśnień
I w ser­cu ta­jem­ny roz­chy­li się kwiat”

Przez wspólną pasję Nasze połączenie
Tyl­ko po to by co­raz mil­sze wspom­nienie
Było przy tym, gdy na­dej­dzie pożegnanie

Początki różne i płoche [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 25 września 2012, 15:06

Naj­chłod­niej­szy wiatr ser­ce og­rzać potrafi
Gdy wysłany całus od Ukocha­nej na pożegnanie
Wraz z tym wiat­rem do ser­ca trafi…

Odtwórz  

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 września 2012, 13:28

„Suchy potop”

Sam Sien­kiewicz prze­widzieć nie mógł
Że co nam Szwedzi „po­topem” zabrali
To im Wisła zab­rać nie poz­wo­liła
Przez ty­le lat i przed Hit­le­rem ocaliła
A susza skar­by Wiśle zabrała
Skar­by nam po set­kach lat zwróciła.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 września 2012, 17:03

Niebo(skłon)

Na niebie ciężkie chmu­ry
Wiatr za sobą niesie
Dzień zły a wieczór po­nury
A deszcz z uko­sa sieje

Wiatr na do­datek wieje
A mi smut­no jest
Po­nieważ los się śmieje
I szczęścia nie mam też

A po mnie tak jak po szkle
Spływa deszcz
Po szy­bie ten z nieba
Po po­liczkach mych ten z łez

Cze­mu tak jest, że człowiek
Mu­si być sa­mot­ny cały wiek?


Odtwórz  

wiersz
zebrał 28 fiszek • 20 września 2012, 20:11

Gołębie

Gdy gołębie już trze­ci raz
Wołają się to już je­sieni czas

A je­sień jak to jesień
Żółte liście nam przy­niesie

I spa­cery po ciem­nym lesie
Grzybów kosze i kasztanów garść
I po­ran­ki wnet chłodniejsze
I na szybach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 września 2012, 20:14

Disculpe

Przep­raszam, że nie było mnie
Przep­raszam, że cze­kałaś na mnie
Wiem dob­rze, że ciężko Ci
Wiec też, że nielek­ko mi 

Lecz gdy przyj­dzie ten trud­ny czas
Który ma rozsądzić i zde­cydo­wać o Nas
To proszę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 września 2012, 12:18

„ =”

Biegną dwie dro­gi obok siebie
Biegną bar­dzo blis­ko siebie
Lecz te dro­gi są do siebie równoległe
I nig­dy nie połączą się
Bo każdy ze szkoły dob­rze o tym wie
Że dwie li­nie równo­ległe nie połączą się


Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 września 2012, 08:47

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2