M44G, strona 5

971 tekstów – auto­rem jest M44G.

List: Czasami wciskam literę „B”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Dziś tak bar­dziej krótko. Lecz może następny będzie prędzej.

Odtwórz

„ Jest nadzieja, choć cały czas jeszcze drętwieją ręce.”- od­po­wiadasz mi w [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 18:05

Nieomyl­ni zbierają garści ka­mieni cho­wając je do kie­sze­ni, aby być zaw­sze gotów do rzu­tu, lecz ciężar ten spo­wal­nia ich.

Po­pełniaj lek­kie błędy, aby poz­być się ob­ciążenia.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2017, 12:45

Prob­lem?

Ja­ki problem?

Zwal­cz prob­lem nie wal­cząc z nim.

To do­piero jest prob­lem.

Masz ja­kiś problem!?

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 lutego 2017, 15:40

Są i ta­kie scho­dy na których to męczysz się na­wet schodząc.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 15:52

Cza­sami mi­mo niechęci war­to pomóc wnieść wózek dziecięcy do auto­busu, niż tyl­ko sie­dzieć i czy­tać klep­sydry.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 stycznia 2017, 16:18

List: Lawenda w szafie.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Chciałabyś „C”, lecz w tej skar­bonce tyl­ko „A” można zmieścić- od­po­wiadasz mi zawile.

Roz­ra­dowa­ny jes­tem z te­go, że co­raz łat­wiej, o [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 14:42

Łeb jak sklep

Sprze­dam mózg mało używany
Niedużo książek ma przeczytanych
Pus­ty mózg, bez wy­razu, wręcz biały
Mózg z pier­wszej ręki, trochę stuknięty
Cza­sami roz­ba­wiony, smut­ny i zamknięty
Mózg z nis­kiej półki, obok re­gału politycznego
Proszę ku­pować można z nim zro­bić coś wspaniałego

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 stycznia 2017, 16:38

Stara Miłość

Miłość to mo­ja karma
Miłość to są spojrzenia
Głębo­kie bez dna
To myśli o Niej, co dnia
Miłość to nie spokoje
Czy będziemy we dwoje?
To spa­cery i sple­cione dłonie
Miłość to też lęk i ból wielki
Że za­nikną serc Naszych dźwięki
Miłość to dob­ro i od­ro­bina złości
Która to wypływa w zazdrości
Wiele zaw­dzięcza­my Miłości
Smutków go­ryczy
I ra­dości słodyczy
Czy młodość czy starość
To najmłod­si jes­teśmy
Gdy jest z Na­mi Sta­ra Miłość

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 stycznia 2017, 22:56

Dejó Amor

Kiedy, och kiedy?
Odeszła Miłość Nasza?
Odeszła w milczeniu
Stała się solą w oku

Kiedy, och kiedy?
Za­pom­nieliśmy o sobie
By­liśmy Ty i ja
Po­zos­tała pustka

Kiedy, och kiedy?
Byłaś poezją
Byłaś obrazem
Byłaś miłą muzyką
Zos­tałaś zapomnieniem
Niez­naczącym wspomnieniem
Nieis­tniejącym płomienia cieniem

Kiedy, och kiedy?
Odeszła Miłość Nasza?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2017, 23:42

Kajdanki na sercu.

Tam gdzie czer­wo­ne u góry
A żółte większe na do­le
Tam gdzie białe i czerwone
Wspo­magają i pomagają
Z ser­ca się dokładają
Tam gdzie korona
Na niebieskim
Orła do­bija
Kłam­stwem zabija
Za­myka us­ta, z pychy
Z dziecin­nej błazenady
Po­nad dwie dekady
A te­raz milczą
Tak kwaśnych min
Nie osłodzi to­na czekolady
Cze­kola­da pa­suje do koloru
W gównie które produkujecie
Je­den plus dwa to zaczątek zła
W ku­pie siła, i wkur@!w wielki
Ob­ro­ni na czer­wo­nym białe literki

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 16:07

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 06:34eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 23:05M44G sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

wczoraj, 23:03M44G sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 23:03M44G do­dał no­wy tek­st Bez Ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 22:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2017, 23:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2017, 23:34M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 września 2017, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 września 2017, 23:08M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 września 2017, 21:58M44G sko­men­to­wał tek­st Pada deszcz. Te­go tek­stu [...]