M44G, strona 97

989 tekstów – auto­rem jest M44G.

„Minus 180 stopni”

Kładąc się ra­no spać wsta­je bo już faj­rant
Męczy go przez niena­dużywa­nie dob­rych myśli dob­ry nastój
Pod­chodzi do lodówki wy­ciąga z niej gorącą kawę
Następnie na­lewa so­bie masło z czaj­ni­ka i sma­ruje je chlebem

Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2011, 17:51

Nie każdy od­dech pod­trzy­muje nas przy życiu… 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 grudnia 2011, 22:30

Czarna żabka i chyba biała łapka (jeden dzień z życia chyba lasu)

Za la­sem chy­ba siódmym
Za po­laną chy­ba siódmą
Na górce chy­ba siódmej
Płynęła rzeczka chy­ba siódma

Żyła so­bie żab­ka chy­ba prostaczka
Była dziw­na i z wyglądu i chy­ba z charakteru
Wszys­tkie żab­ki wo­koło były zielo­ne i chyba [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 grudnia 2011, 15:05

Wszystkie odcienie szarości

Gdy co dzień idę do rutyny
Mi­jam sa­mocho­dy i one mi­jają mnie
Widzę twarze od­ciśniętych odbić
Uśmie­chnięte bu­zie z łza­mi w oku

Młodych ludzi podążających do szkoły
Z małych miej­sco­wości i wsi
W Pa­rodiowej Kon­struk­cji Samochodowej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 grudnia 2011, 21:36

Są do­my, które pot­ra­fią stać bez fundamentów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 listopada 2011, 21:36

Rozterki

Gdy pier­wszy raz się zobaczyli
Nie wie­dzieli, że za­kocha­nia przyj­dzie czas
Gdy On roz­ma­wiał z Nią
To Ona już tęskniła za tym by się znów z Nim przywitać

Sie­dzieli gawędzi­li, śmiali się
On się dos­ko­nale bawił, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 listopada 2011, 17:22

„1+1=0”

On sa­ma chodząca ner­wo­wa ciekawość
Ona uśmie­chnięta, lecz królu­je cho­ra zaz­drość
On tyl­ko chodzi snując się po mie­szka­niu z kąta w kąt
Ona nie może zro­zumienia zna­leźć z nikąd

U niego tyl­ko wie­dzieć lepiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 listopada 2011, 00:02

Nieskończoność cz. 6

Tak, więc Stwórca ro­dowód ludzki
Bar­dzo po­lubiłby miał wnuków i wnuczki
Po­tomków Ada­ma i Ewy było wielu
Wszys­tkie córki i sy­nowie żyli w Błogosławieniu

Ludzie żyli wte­dy po dziesiątki dziesiątek lat
I gdy na [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 listopada 2011, 18:30

Nieskończoność cz. 5

Gdy księżyc ba­wił się z cieniami w kot­ka i myszkę
A słońce zaczy­nało za­bar­wiać czer­wienią nieboskłon
Po­wiet­rze było ciężkie gęste tak gęste, że można by wbić łyżeczkę
A pier­wsi ludzie za swój uczynek [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 listopada 2011, 00:00

Nieskończoność cz. 4

Bóg po scho­dach zszedł do og­ro­du
Adam i Ewa go usłysze­li i w krza­ki chodu
Nie mogę zna­leźć moich raj­skich gości? – za­pytał Stwórca
Wstydzi­my się na­gości – od­parł Adam

( Nar­ra­tor to nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 listopada 2011, 00:03

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2018, 23:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

13 stycznia 2018, 21:49M44G sko­men­to­wał tek­st Ciepły koc

13 stycznia 2018, 21:32M44G sko­men­to­wał tek­st Ciepły koc

7 stycznia 2018, 19:57M44G sko­men­to­wał tek­st O! A ten we [...]

7 stycznia 2018, 12:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 stycznia 2018, 22:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 stycznia 2018, 22:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

2 stycznia 2018, 21:03M44G sko­men­to­wał tek­st List: Po życze­niach.  

2 stycznia 2018, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Po życze­niach.  

2 stycznia 2018, 20:29M44G sko­men­to­wał tek­st List: Po życze­niach.