M44G, strona 97

1030 tekstów – auto­rem jest M44G.

Codzien­nie świeci słońce ale nie codzien­nie jest nam da­ne je oglądać... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 1 marca 2012, 19:16

„Dyrektyw(k)a”

Tyl­ko rozsądek i spokój taką siłę ma 
By zde­ner­wo­wanie nie nastąpiło i mi­na zła
Bo zro­zumienie te­go, cze­go in­ny pragnie
To jest wiel­ka za­gad­ka, i nie każdy ją odgadnie
Mo­rał jest krótki i niektórym znany
Bądź miły i przy­jaz­ny a zos­ta­niesz zrozumiany 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 22 lutego 2012, 00:00

Techniczna miłość

Już daw­no temu
Ona spo­dobała się Jemu
Z początkiem było jak w baj­ce
Całus­ki, szep­ty i bra­nie na ręce

Przy­jaźń za­mieniła się w coś więcej
Pew­ne­go dnia On oświad­czył się Jej
Ona od­po­wie­działa pozytywnie
W mar­cu połączy­li swoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 lutego 2012, 18:32

Naj­mocniej­sze olśnienia mogą do­paść nas po zam­knięciu oczu… 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 lutego 2012, 00:04

Dotrzeć do celu

Kręte dro­gi życia przemierzam
Mi­jam różnych zabłąka­nych ludzi
Sam za­gubiony, lecz wiem, dokąd zmierzam
To nie koszmar nikt mnie nie obudzi

Idę tak sam bez miłości
Myślę so­bie i obserwuje
Po co mi uczu­cie miłości?
Mało to po kontach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 19 lutego 2012, 00:10

Nie ma nic gor­sze­go od obiet­ni­cy in blanco… 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 lutego 2012, 00:03

„La donna è mobile”

Na­wet o przy­jaźni nie było mowy
Do dziś nie mogę poz­być się Ciebie
Usunąć wszys­tkich myśli z mo­jej głowy
Na­dal kocham i przez osobę Twoją cierpię

Na ta­kie uczu­cie nie byłem gotowy
Nies­te­ty są cza­sem ta­kie momenty
Chciałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 17 lutego 2012, 15:34

Dając Ko­muś coś, nie tra­cimy te­go. Tra­cimy wte­dy, gdy ten Ktoś od nas to coś ku­puje. A zys­ku­jemy jeszcze więcej jak ten Ktoś nam to coś skradnie… 

myśl
zebrała 49 fiszek • 14 lutego 2012, 16:05

„ µ ”

Bądź moim mikrobiologiem
Po­bierz próbki mych słów, myśli i czynów
Wyt­rzaśnij z pi­pety Pas­teura
Roz­maż na szal­kach Petriego
Włóż szal­ki nie do ciep­larki lecz do ser­ca
Wy­hoduj ko­lonie od­po­wie­dzi i gestów
Tworzące zaczątki rodzącej się miłości

Od­wi­ruj stworzoną miłość nie w wirówce
Lecz burzli­wym ko­biecym umyśle
Tak od­wi­rowaną su­rowicę naj­ważniej­sze­go uczucia
Zas­sij nie do strzy­kaw­ki lecz do ust
Wstrzyk­nij mi miłość po­całun­kiem i przywróć do życia 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 lutego 2012, 20:28

Serce z gumoleum

Nie­szczęśli­we roz­sta­nie, po­zos­ta­wiło smutki
Mo­je ser­ce na małe ka­wałki poprzecinały
Tak jak po roz­bi­ciu we­sel­nej wódki
Ka­wałki szkła gu­moleum poszarpały


Te­raz ser­ce Me ciepła miłości ut­rzy­mać nie może
Czym te­raz mo­je ser­ce złoże?
Tęskno­ta, ból i chłód w nim gości
Al­ko­holem próbo­wałem je złożyć do całości

Lecz nap­ra­wianie miłości trunkami
Jest jak uszczel­nianie na zimę ok­na dyktami
W ciche dni jest na­wet ciepło i miło
Lecz przy większej burzy i tak by wszys­tko zgniło 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 lutego 2012, 23:28
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 listopada 2018, 20:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

25 listopada 2018, 17:57M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

24 listopada 2018, 23:33M44G sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

24 listopada 2018, 22:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

23 listopada 2018, 10:08M44G sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 22:20RozaR sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 19:48M44G do­dał no­wy tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

20 listopada 2018, 16:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2018, 19:01M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 listopada 2018, 09:55M44G sko­men­to­wał tek­st .l.l.l.l.l.