M44G, strona 97

1027 tekstów – auto­rem jest M44G.

Naj­mocniej­sze olśnienia mogą do­paść nas po zam­knięciu oczu… 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 lutego 2012, 00:04

Dotrzeć do celu

Kręte dro­gi życia przemierzam
Mi­jam różnych zabłąka­nych ludzi
Sam za­gubiony, lecz wiem, dokąd zmierzam
To nie koszmar nikt mnie nie obudzi

Idę tak sam bez miłości
Myślę so­bie i obserwuje
Po co mi uczu­cie miłości?
Mało to po kontach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 19 lutego 2012, 00:10

Nie ma nic gor­sze­go od obiet­ni­cy in blanco… 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 lutego 2012, 00:03

„La donna è mobile”

Na­wet o przy­jaźni nie było mowy
Do dziś nie mogę poz­być się Ciebie
Usunąć wszys­tkich myśli z mo­jej głowy
Na­dal kocham i przez osobę Twoją cierpię

Na ta­kie uczu­cie nie byłem gotowy
Nies­te­ty są cza­sem ta­kie momenty
Chciałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 17 lutego 2012, 15:34

Dając Ko­muś coś, nie tra­cimy te­go. Tra­cimy wte­dy, gdy ten Ktoś od nas to coś ku­puje. A zys­ku­jemy jeszcze więcej jak ten Ktoś nam to coś skradnie… 

myśl
zebrała 49 fiszek • 14 lutego 2012, 16:05

„ µ ”

Bądź moim mikrobiologiem
Po­bierz próbki mych słów, myśli i czynów
Wyt­rzaśnij z pi­pety Pas­teura
Roz­maż na szal­kach Petriego
Włóż szal­ki nie do ciep­larki lecz do ser­ca
Wy­hoduj ko­lonie od­po­wie­dzi i gestów
Tworzące zaczątki rodzącej się miłości

Od­wi­ruj stworzoną miłość nie w wirówce
Lecz burzli­wym ko­biecym umyśle
Tak od­wi­rowaną su­rowicę naj­ważniej­sze­go uczucia
Zas­sij nie do strzy­kaw­ki lecz do ust
Wstrzyk­nij mi miłość po­całun­kiem i przywróć do życia 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 lutego 2012, 20:28

Serce z gumoleum

Nie­szczęśli­we roz­sta­nie, po­zos­ta­wiło smutki
Mo­je ser­ce na małe ka­wałki poprzecinały
Tak jak po roz­bi­ciu we­sel­nej wódki
Ka­wałki szkła gu­moleum poszarpały


Te­raz ser­ce Me ciepła miłości ut­rzy­mać nie może
Czym te­raz mo­je ser­ce złoże?
Tęskno­ta, ból i chłód w nim gości
Al­ko­holem próbo­wałem je złożyć do całości

Lecz nap­ra­wianie miłości trunkami
Jest jak uszczel­nianie na zimę ok­na dyktami
W ciche dni jest na­wet ciepło i miło
Lecz przy większej burzy i tak by wszys­tko zgniło 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 lutego 2012, 23:28

Na wstępie przep­raszam za troszkę długą myśl.

Su­mienie jest jak lin­ka do bieliz­ny roz­pięta między ideal­nym dob­rem a ideal­nym złem. Na sa­mym środ­ku jest ideal­na neut­ralność-obojętność całko­wita. Za­wie­szając na su­mieniu uczyn­ki złe po [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 stycznia 2012, 20:02

* * *

Na ciem­nej sali
Ona i On
Ja­kiś czas te­mu się jeszcze nie znali
Ciem­ny blat stołu

Czwórka krze­seł wokół
Ka­wa z mlekiem
Ona Bogini
A on człowiekiem 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 stycznia 2012, 18:31

Między zimą a zimą

Poz­nała się z Nim latem
Na spływie ka­jako­wym
Ona była dla Niego kwiatem
On dla Niej od­kry­ciem nowym

Pływało im się wspaniale
Roz­ma­wiało doskonale
A to poszli na molo
Cza­sem na lo­dy z colą

Dni mi­jały szyb­ko i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 stycznia 2012, 14:44
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 09:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 07:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 07:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 20:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

przedwczoraj, 19:34danioł sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

przedwczoraj, 18:52M44G sko­men­to­wał tek­st Otwarte ser­ca na ludzkie [...]

przedwczoraj, 18:33Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

przedwczoraj, 18:08Badylek sko­men­to­wał tek­st Otwarte ser­ca na ludzkie [...]

przedwczoraj, 17:47M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:22M44G sko­men­to­wał tek­st Otwarte ser­ca na ludzkie [...]