M44G, strona 97

996 tekstów – auto­rem jest M44G.

Za­miatając prob­le­my pod dy­wan doj­dziemy do ta­kiego mo­men­tu że pow­stałe wyb­rzusze­nia mogą spo­wodo­wać nasz upadek... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 grudnia 2011, 13:28

Cza­sem ocze­kuje­my od blis­kich za dużo i do­pada nas roz­cza­rowa­nie. A czy nasz blis­ki nie roz­cza­ruje się jak wy­magań będzie za mało? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 grudnia 2011, 14:14

Połowa mostu

Przez roz­sta­nie rozpoczęte
Wiel­kie roz­terki i szloch
Gniew­ny i za­duma­ny
Zły i uśmiechnięty

Idzie przed siebie tułaczką swą
Nie mogąc przes­tać myśleć
O us­tach Jej, choć pow­ro­tu już nie ma
Przek­roczo­ne miej­sce gdzie roz­darła się ziemia

Odwrócił [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 grudnia 2011, 11:41

Dach nad głową

Po­karm i woda

Wiara*

*- w co­kol­wiek lub w kogokolwiek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2011, 11:32

Po­wie­rzo­na ta­jem­ni­ca ma cza­sem taką moc, że dochodzi do woj­ny między duszą a wyrzu­tem sumienia… 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 grudnia 2011, 08:44

Nies­podziewa­ny płacz jest jak zim­ny prysznic dla duszy nie ob­my­je jej dokład­nie, ale da uczu­cie orzeźwienia…. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 grudnia 2011, 15:09

W oczach niektórych przy­jaciół i tak czu­jemy się tak ma­luścy jak atom… 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 grudnia 2011, 19:49

„Minus 180 stopni”

Kładąc się ra­no spać wsta­je bo już faj­rant
Męczy go przez niena­dużywa­nie dob­rych myśli dob­ry nastój
Pod­chodzi do lodówki wy­ciąga z niej gorącą kawę
Następnie na­lewa so­bie masło z czaj­ni­ka i sma­ruje je chlebem

Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2011, 17:51

Nie każdy od­dech pod­trzy­muje nas przy życiu… 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 grudnia 2011, 22:30

Czarna żabka i chyba biała łapka (jeden dzień z życia chyba lasu)

Za la­sem chy­ba siódmym
Za po­laną chy­ba siódmą
Na górce chy­ba siódmej
Płynęła rzeczka chy­ba siódma

Żyła so­bie żab­ka chy­ba prostaczka
Była dziw­na i z wyglądu i chy­ba z charakteru
Wszys­tkie żab­ki wo­koło były zielo­ne i chyba [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 grudnia 2011, 15:05

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 marca 2018, 22:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 marca 2018, 20:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 marca 2018, 19:43M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 marca 2018, 22:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 marca 2018, 21:06M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 21:19M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 20:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 20:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 marca 2018, 20:35M44G do­dał no­wy tek­st List: Lus­tro na trze­cim [...]

10 marca 2018, 22:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2